Informatyk w SPGZOZ Miejsce Piastowe

Data dodania: 2022-05-05 12:40:23
#ID: 35748

Informatyk w SPGZOZ Miejsce Piastowe

Nabór na stanowisko Informatyk

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym ogłasza nabór na stanowisko: Informatyk.

Wymagania:

•       wykształcenie wyższe kierunkowe,

•       mile widziane doświadczenie zawodowe,

•       dyspozycyjność,  prawo jazdy kat. B.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, m.in.:

•       wykonywanie obowiązków administratora systemu informatycznego, administrowanie wewnętrzną siecią informatyczna, utrzymywanie ciągłości pracy systemów informatycznych SPGZOZ i jednostek organizacyjnych zakładu,

•       zarządzanie bezpieczeństwem danych i systemów,

•       udzielanie instruktażu i pomocy użytkownikom urządzeń komputerowych,

•       realizacja wdrożeń i modyfikacja systemów informatycznych, dokonywanie zakupów oprogramowania i sprzętu komputerowego z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa,

•       sprawowanie nadzoru technicznego nad sprzętem komputerowym.

Wymagane dokumenty:

•       CV i list motywacyjny,  kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz staż pracy,

•       oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

•       oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000).

Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

•       Sekretariat Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym, ul. Dworska 14, 38-430 Miejsce Piastowe  lub przesłać pocztą na adres „Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym, ul. Dworska 14, 38-430 Miejsce Piastowe”  lub przesłać na adres kontakt@spgzozmp.pl


w terminie do dnia 16.05.2022 r. z adnotacją na kopercie: „Nabór na stanowisko Informatyka”.

Zastrzega się prawo do kontaktu z wybranymi Kandydatami.


Cena: Do negocjacji

Powołaj się na ogłoszenie z esanok.pl

Wyślij wiadomość:
Zobacz inne ogłoszenia z kategorii:
Biurowa
DODAJ PODOBNE OGŁOSZENIE
Zobacz inne w kategorii:
Biurowa


MOTORYZACJANIERUCHOMOŚCIPRACABUDOWNICTWOEKOLOGIAINNEDODAJ OGŁOSZENIE
Dodaj
ogłoszenie