Specjalista ds. obronnych

Data dodania: 2024-06-10 11:21:30
#ID: 52131

Specjalista ds. obronnych

Huta Stalowa Wola S.A. Oddział Autosan w Sanoku jest kontynuatorem tradycji fabryki Autosan, jednego z najstarszych przedsiębiorstw w Polsce.
Aktualna oferta Oddziału Autosan obejmuje szeroki asortyment autobusów miejskich i międzymiastowych, jak również produkty dla sił zbrojnych oraz dla kolejnictwa.
W produkowanych pojazdach oferowane są najnowocześniejsze rozwiązania, w szczególności dotyczące bezpieczeństwa i ekologii.
Istotnym elementem strategii HSW S.A. Oddział Autosan w Sanoku jest zatrudnianie pracowników posiadających odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje.

Zakres obowiązków:
• nadzór nad przestrzeganiem obowiązków wynikających z posiadanej koncesji MSWiA,
• wnioskowanie o wydawanie oraz o aktualizację koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu technologiami i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym,
• prowadzenie ewidencji wytworzonych oraz przyjętych do remontu, naprawy, przerobienia, oznakowania, pozbawienia cech użytkowych lub zniszczenia materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
• koordynowanie kontroli obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym w ramach prowadzonej przez HSW S.A. Oddział Autosan w Sanoku działalności gospodarczej związanej z posiadaną koncesją MSWiA w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobów
o przeznaczeniu wojskowym,
• nadzór nad kompleksową realizacją usługi ochrony osób i mienia przez specjalistyczną firmę zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami i procedurami,
• nadzorowanie ruchu osobowego i środków rzeczowych na terenie zakładu pracy,
• prowadzenie spraw związanych z Planem Reagowania Kryzysowego,
• prowadzenie spraw obronnych (Program Mobilizacji Gospodarki, plany operacyjne funkcjonowania firmy w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz wojny),
• zapewnienie ochrony informacji niejawnych zgodne z aktami normatywnymi powszechnie obowiązującymi.Wymagania:
• wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: Bezpieczeństwo Narodowe, Bezpieczeństwo informacji, Bezpieczeństwo osób i mienia, Bezpieczeństwo Teleinformatyczne, Ochrona Informacji Niejawnych lub pochodne,
• znajomość podstawowych norm i przepisów w zakresie obronności oraz ustawy
o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
• umiejętność interpretowania przepisów prawa,
• umiejętność obsługi informatycznych programów biurowych,
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• nieposzlakowana opinia,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• znajomość j. angielskiego na poziomie podstawowym A1,
• zaangażowanie, gotowość do doskonalenia zawodowego.


Oferujemy:
• stabilną i ciekawą pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
• możliwość rozwoju,
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• dostęp do wiedzy i szkoleń,
• świadczenia finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

CV z dopiskiem „Specjalista ds. obronnych” prosimy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@autosan.hsw.pl lub na adres Huta Stalowa Wola S.A. Oddział Autosan w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. Lipińskiego 109.
Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
W CV prosimy o dopisanie klauzuli:
„Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Huta Stalowa Wola S.A. Oddział Autosan w Sanoku, z siedzibą w Sanoku (38-500) przy ul. Lipińskiego 109, moich danych osobowych w celu rekrutacji na stanowisko „Specjalista ds. obronnych” w Huta Stalowa Wola S.A. Oddział Autosan w Sanoku.
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.”
CV bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane i zostaną zniszczone.
Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez Huta Stalowa Wola S.A. Oddział Autosan w Sanoku, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę:
„Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Huta Stalowa Wola S.A. Oddział Autosan w Sanoku moich danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji w Huta Stalowa Wola S.A. Oddział Autosan w Sanoku.”
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji  w Huta Stalowa Wola S.A. Oddział Autosan w Sanoku nie jest obowiązkowe. Udzielenie zgody umożliwia natomiast pozostawienie Pani/Pana aplikacji na potrzeby przyszłych rekrutacji w Huta Stalowa Wola S.A. Oddział Autosan w Sanoku.


Cena: Do negocjacji

Powołaj się na ogłoszenie z esanok.pl

Wyślij wiadomość:Ogłoszenia użytkownika:
Zobacz inne ogłoszenia z kategorii:
Biurowa
DODAJ PODOBNE OGŁOSZENIE
Zobacz inne w kategorii:
Biurowa


MOTORYZACJANIERUCHOMOŚCIPRACABUDOWNICTWOEKOLOGIAINNEDODAJ OGŁOSZENIE
Dodaj
ogłoszenie