Betlejemskie Światło Pokoju już jest w Sanoku!

22-12-2010

Światło z Betlejem rozpoczęło swoją wędrówkę po całej Europie już 24 listopada. W Bazylice Narodzenia Pańskiego mnich prawosławny zapalił świecę od lampy oliwnej, wiszącej nad srebrną gwiazdą, oznaczającą miejsce narodzenia Jezusa.

Następnie światło przeniesiono  do przylegającego do bazyliki katolickiego kościoła św. Katarzyny i ustawiono na głównym ołtarzu, przy którym odprawiono  Mszę św.  Następnie specjalnie wybrane dziecko z Austrii od tego światła zapaliło znicz. W tym roku zaszczytu zapalenia Światła Pokoju  dostąpił 10-letni potomek imigrantów, Stefan Ivatović z miejscowości Attnang- Puchheim.

Stefan Ivatović jest uczniem szkoły podstawowej prowadzonej przez franciszkanki w Vöcklabruck. W opinii nauczycieli jest on dzieckiem wzorowym, zawsze gotowym do pomocy. Jego rodzice uciekli z ogarniętej wojną byłej Jugosławii i znaleźli nową ojczyznę w Górnej Austrii. Rodzina Ivatovićów jest „wzorowym przykładem udanej integracji”, wszyscy jej członkowie posiadają już obywatelstwo austriackie. Światło Pokoju ma dla nich szczególną wymowę, gdyż – jak powiedziała matka Stefana, Natasa IvatovićMy przeżyliśmy wojnę.

Chłopcu towarzyszyła licząca 450 osób pielgrzymka, która przebywała w Ziemi Świętej do 27 listopada. Pielgrzymi przywieźli Betlejemskie Światło Pokoju do Austrii, skąd 12 grudnia zostało przekazane delegacjom skautów z około 30 krajów, w tym również polskim harcerzom. I od tego dnia rozpoczęło wędrówkę po całej Polsce. A za pośrednictwem polskich harcerzy dotrze także na Ukrainę, Białoruś i Litwę. Betlejemski płomień odebrali już Prezydent i Premier RP oraz Prymas Polski. Płonie już w Sejmie, Senacie i najważniejszych urzędach.

Światło z Betlejem od piątku, 17 grudnia, jest także w Sanoku. Płomień podtrzymywany jest w kominku w Domu Harcerza, gdzie warty harcerskie pilnują, aby nie zgasł. Od piątku też rozpoczęło się przekazywanie Światła do kościołów, urzędów, instytucji, organizacji, ale także do domów osób szczególnie z harcerzami zaprzyjaźnionych. Sanoccy harcerze uroczyście odebrali je w Rzeszowskiej Farze, po specjalnym nabożeństwie,  z rąk biskupa Edwarda Białogłowskiego i komendantki Chorągwi Podkarpackiej ZHP harcmistrzyni Władysławy Domagały.

W poniedziałek  drużynowi sanockiego hufca spotkali się na tradycyjnym spotkaniu opłatkowym, po którym zabrali Betlejemskie Światło Pokoju  także do podsanockich miejscowości. W środę, podczas sesji Rady Miasta, przekażą Betlejemski Ogień włodarzom miasta.
Jak co roku kapelan ZHP wystosował specjalny list:


List Kapelana ZHP

Przez wieki pielgrzymi, wstępujący w mury świętego miasta Jeruzalem, modlili się słowami Psalmu 122:
Proście o pokój dla Jeruzalem,
niech zażywają pokoju ci, którzy ciebie miłują!
Niech pokój będzie w twoich murach,
a pomyślność w twoich pałacach!
Przez wzgląd na moich braci i przyjaciół
będę mówił: „Pokój w tobie!”
Przez wzgląd na dom Pana, Boga naszego,
będę się modlił o dobro dla ciebie.

Druhny i Druhowie!

Za kilka tygodni kolejny raz harcerze i harcerki Związku Harcerstwa Polskiego staną się heroldami Betlejemskiego Światła Pokoju.

W wielu harcerskich środowiskach mamy już wypracowaną piękną i niepowtarzalną obrzędowość przyjęcia i przekazywania Światła z Betlejem, warto jednak w 100–lecie harcerstwa nadać temu wydarzeniu wyjątkową rangę.

Betlejemskie Światło Pokoju rozpalone od płomienia w Grocie Narodzenia Jezusa Chrystusa w Ziemi Świętej winno dla nas stać się znakiem pokoju, abyśmy potrafili wraz z jego blaskiem ponieść i przekazać pokój innym ludziom.

Znak pokoju, nie jest stanem równowagi sił, nie jest również umową społeczną, ale jest wewnętrznym darem płynącym z miłości Boga, bliźnich i Ojczyzny. Bo pokój, rodzi się nie z afektu, ale wyboru i mężnego działania.

Gdy bacznie i uważnie obserwujemy otaczający nas świat, więzi między ludźmi, podejście i nastawienie wobec uniwersalnych wartości, płynących z Prawa Harcerskiego, nabieramy przekonania, sami najpierw musimy troszczyć się o pokój w swoim sercu. Musimy pielęgnować wrażliwość i hart naszych charakterów, aby nie utracić prawdziwego blasku pokoju, który możemy ponieść innym ludziom.

Historia harcerstwa w naszej Ojczyźnie spisana został pięknymi losami, szlachetną postawą, bezinteresowną miłością do Boga, Polski i bliźniego całych pokoleń naszych poprzedników. Dlatego szukajmy oparcia w pielęgnowaniu wrażliwości na dobro, piękno i prawdę w Tym, który jest źródłem Prawdziwego Pokoju, Stwórcy nieba i ziemi.

Przenosząc, tegoroczny blask Betlejemskiego Światła Pokoju i mając udział w tworzeniu historii tu i teraz troszczmy się, aby harcerskie jutro, płynące z wierności ideałom, w nas samych rodziło się z przykładu życia.

11 grudnia 2010 r. w rzymskokatolickim kościele św. Jana Bosko w Wiedniu, a następnie 12 grudnia 2010 od naszych braci Skautów Słowackich oficjalnie przyjmiemy Światło Pokoju z Betlejem, by ponieść je w sztafecie przez całą naszą Ojczyznę od Tatr do Bałtyku.

Niech radość służby tego wyjątkowego czasu staje się naszym udziałem.

ks. phm. Ronald Kasowski
naczelny kapelan ZHP


INWEST PROFIL DRIM

Napisz komentarz:

Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.