REKLAMA

Bieszczady: Natura i kultura KONFERENCJA

SANOK. Instytut Humanistyczno-Artystyczny i Instytut Rolnictwa PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku ZAPRASZAJĄ PAŃSTWA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ PT. BIESZCZADY. NATURA I KULTURA, która odbędzie się w dniach 3-5 grudnia 2010 roku (piątek-niedziela) w Sanoku.

Konferencja naukowa będzie miała charakter interdyscyplinarny. Jej celem jest prezentacja uwarunkowań naturalnych oraz szeroko rozumianego dorobku kulturowego regionu bieszczadzkiego (literatura, język, sztuka, religia, folklor, tradycja, turystyka itd.).

Zapraszamy literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców, przedstawicieli nauk przyrodniczych, rolniczych i kierunków artystycznych, turystycznych, a także wszystkich zainteresowanych.

Ogólnopolska Konferencja BIESZCZADY. NATURA I KULTURA
3-5 grudnia 2010,
PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku
(Sala Senatu, budynek A, I piętro)

PROGRAM
PIĄTEK, 3 grudnia 2010
8:00-8:45
– rejestracja uczestników (budynek A, I piętro, hol)
9:00- 11:30 OBRADY PRZEDPOŁUDNIOWE
9:00 – 9:15 (budynek A, Sala Senatu, I piętro)

Otwarcie konferencji – prof. dr hab. Kazimierz Klima, Prorektor ds. Rozwoju i Nauki PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku

Wprowadzenie – prof. dr hab. Halina Kosętka (UP Kraków, PWSZ Sanok)

OBRADY
9:15 – 11:30

- prof. dr hab. Kazimierz Klima (UR Kraków, PWSZ Sanok), Rolnicze i środowiskowe aspekty rozwoju agroturystyki na obszarze Bieszczad
- dr Tomasz Winnicki (dyr. Bieszczadzkiego Parku Narodowego), Znaczenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego dla ochrony dziedzictwa przyrodniczego Karpat
- dr Marian Szewczyk (PWSZ Sanok),  Rośliny górskie Bieszczadzkiego Parku Narodowego
- dr inż. Ryszard Szypuła (PWSZ Sanok), inż. Szymon Wołk, Analiza technologii wyrobów regionalnych i tradycyjnych z mleka owczego i koziego na terenie Karpat w opracowaniach etnograficznych

DYSKUSJA
11:30-12:00 PRZERWA
12:00- 14:00
– mgr Agnieszka Bywalec
(UR Kraków), Symbolika wybranych zwierząt Bieszczad
- dr Renata Gadamska-Serafin (PWSZ Sanok), Myśliwskie pasje Wincentego Pola (i innych romantyków)
- dr Jolanta Mazur-Fedak (PWSZ Sanok), „Zieleni się wiciokrzew wierszy”. O funkcjach roślin w poezji Jerzego Harasymowicza
- dr Franciszek Sowa (PAN, PWSZ Sanok), Językowy obraz  świata w poezji J. Harasymowicza
14:00-15:30 OBIAD
15:30-17:30 OBRADY POPOŁUDNIOWE
- dr Tomasz Pyzik (I Szkoła Społeczna w Gliwicach), Mistyka Bieszczad w tomie „Odmawiam góry” Jana Szelca
dr Jacek Mączka (PWSZ Sanok), Pomiędzy naturą a kulturą. Refleksje o twórczości Mariana Pankowskiego
mgr Judyta Bednarczyk, Sabat po polsku. O „Babiej Górze” Franciszka Dionizego Kniaźnina

DYSKUSJA
17:30
Marian i Michał Szewczyk, Wystawa fotografii przyrodniczej pt. „Kwiaty i zwierzęta Bieszczadów” (budynek D, Galeria)

SOBOTA, 4 grudnia 2010
8:00 – 12:30
OBRADY PRZEDPOŁUDNIOWE (budynek A, Sala Senatu, I piętro)
8:00 – 9:30
– dr Urszula Janowska
(PWSZ Sanok), Szczęście –posiadaniem największych dóbr dostępnych człowiekowi – w ujęciu klasycznej koncepcji kultury
- dr Robert Lipelt (PWSZ Sanok), Lasy bieszczadzkie i ich struktura w II  poł. XIX wieku
- mgr Sebastian Dubiel-Dmytryszyn (UAM), Dyskurs polityczny w kontekście pogranicza polsko-ukraińskiego

9:30-10:00 PRZERWA
10:00 – 12:30
– dr Andrzej Karczmarzewski
(PWSZ Sanok), Przyczynek do poznania Bojków
- dr Olga Solarz (PWSW Przemyśl), „Tfu, tfu – ne imut’sja wroky” – czyli o domowych sposobach odczyniania uroków wśród Bojków (na podstawie współczesnych materiałów z powiatu turczańskiego)
- mgr Renata Chrzan (Uniwersytet Wrocławski), Bojkowie i Łemkowie – porównanie losów dwóch grup etnicznych na przestrzeni dziejów
- mgr Andrzej Szwast, Dwa wizerunki artysty; dwa modele sztuki: Andriej Rublow – Andy Warhol

DYSKUSJA
12:30 -13:00 WYSTĘP KAPELI LUDOWEJ PWSZ
13:00-15:00
Zwiedzanie Muzeum Historycznego w Sanoku
15:00-16:00 Obiad
16:00 – 18:30 OBRADY POPOŁUDNIOWE
- dr Jan Turek (Sąd Okręgowy Krosno, Lokalna Organizacja Turystyczna „Beskid Niski” Krosno),
- mgr Monika Turek, Korzystanie z wartości środowiska naturalnego
- mgr Karolina Zuba (PWSZ Sanok), Przemiany kulturowe w Bieszczadach spowodowane budową elektrowni wodnych w Solinie i Myczkowcach
- mgr Adam Rossmanith (PWSZ Sanok), Wzrost zaludnienia czy depopulacja? Ocena rozwoju ludności gmin w Bieszczadach na początku XXI wieku
- mgr Benedykt Sowa (PWSZ Sanok), O przekazywaniu pamięci i kształtowaniu się tożsamości

DYSKUSJA

NIEDZIELA, 5 grudnia 2010
8:00 WYCIECZKA W BIESZCZADY

02-12-2010


Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.