Gmina Tyrawa Wołoska pomaga powodzianom

GMINA TYRAWA WOŁOSKA.  Z inicjatywy Wójta Gminy Mieczysława Czapora i Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej księdza Jacka Chochołka w dniu 9 czerwca 2010 r. na terenie gminy Tyrawa Wołoska przeprowadzono zbiórkę darów dla mieszkańców gmin dotkniętych klęską  powodzi.

W organizacji i przeprowadzeniu zbiórki aktywnie pomagali strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych. Odzew na apel był  bardzo duży, mieszkańcy gminy z wielkim sercem podzielili się  z potrzebującymi. Zebrano około 3 ton żywności i środków czystości, chemicznych i higienicznych.  Dary rozdzielono po uzgodnieniu z koordynatorami pomocy rzeczowej z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego i przekazano

– 2 t darów dla gminy Jasło ,
– 1 t darów dla gminy Gorzyce do miejscowości  Sokolniki.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy

Oprac.
M.Hassinger

DREWEX

Napisz komentarz:

Jeśli chcesz, aby przy Twoim komentarzu pojawił się avatar, zarejestruj swój adres e-mail w gravatar.com.
"UWAGA! Komentarze niezgodne z regulaminem serwisu nie będą publikowane. Zachęcamy do kulturalnego wyrażania opinii na temat artykułów oraz unikania personalnych ataków słownych."