LAURY GOSPODARNOŚCI PRZYZNANE

10-06-2010

Znani są już laureaci pierwszej edycji konkursu „Laur Gospodarności” organizowanego przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Bankiem Polskiej Spółdzielczości oraz Spółdzielczą Grupą Bankową, pod patronatem Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Nagrody otrzymały gminy: Ciasna i Świnna z województwa śląskiego, Duszniki i Śmigiel z Wielkopolski oraz Czerwieńsk z województwa lubuskiego i Bukowsko z Podkarpacia. Wśród organizacji pozarządowych najlepszy okazał się Nidzicki Fundusz Lokalny. Laur Honorowy dla organizacji pozarządowej został przyznany Krajowemu Stowarzyszeniu Sołtysów.

Nagrody dla gmin
W pierwszej części konkursu, przeznaczonej dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, statuetki Lauru Gospodarności otrzymały te samorządy, które przy realizacji projektów rozwijających infrastrukturę techniczną lub społeczną najefektywniej wykorzystały powierzone im środki zewnętrzne (w tym środki Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, środki unijne bądź bankowe). Kapituła Konkursu,
w której skład weszli przedstawiciele Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – organizatora konkursu oraz jego partnerów – Banku Polskiej Spółdzielczości i Spółdzielczej Grupy Bankowej, zgodnie z regulaminem konkursu przyznała nagrody w następujących kategoriach:

Kategoria (1) – Rozwój Infrastruktury Technicznej:
Laur Gospodarności: gmina Ciasna (województwo śląskie)

Kategoria (2) – Rozwój Przedsiębiorczości Wiejskiej: w tej zakresie.
Laur Gospodarności: gmina Czerwieńsk (województwo lubuskie)

Kategoria (3) – Rozwój Kultury i Dziedzictwa Kulturowego:
Laur Gospodarności: gmina Świnna (województwo śląskie)

Kategoria (4) – Rozwój Kapitału Społecznego:
Laur Gospodarności: gmina Śmigiel (województwo wielkopolskie)

Kategoria (5) – Harmonijny Rozwój:
Laur Gospodarności: gmina Duszniki (województwo wielkopolskie)

Kategoria (6) – Zainspirowana Gmina (specjalna kategoria z okazji obchodzonego w tym roku 20-lecia Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej): Kapituła Konkursu wybrała gminy, które w ciągu ostatnich 20 lat najaktywniej współpracowały z Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, zarówno pod względem częstotliwości współpracy (ilość dofinansowanych przedsięwzięć), jak i efektywności wykorzystania środków, mierzonej wartością kosztorysową zrealizowanych inwestycji w stosunku do wielkości dofinansowania Fundacji.

Laur Gospodarności: gmina Bukowsko (województwo podkarpackie).
Wyróżnienia dla gmin: Radzyń Podlaski (województwo lubelskie), Dąbrowa Tarnowska (województwo małopolskie), Łososina Dolna (województwo małopolskie), Szczucin (województwo małopolskie), Pilawa (województwo mazowieckie), Radomyśl Wielki (województwo podkarpackie), Sanok (województwo podkarpackie), Tyczyn (województwo podkarpackie), Biskupiec (województwo warmińsko-mazurskie), Rozogi (województwo warmińsko-mazurskie)

Nagrody dla organizacji pozarządowych
W drugiej części konkursu, skierowanej do organizacji pozarządowych, laureatem kategorii „Inspirujący Projekt Roku” został Nidzicki Fundusz Lokalny. Został on nagrodzony za inicjatywę Garncarska Wioska – Wiejskie Centrum Edukacji. Organizacja otrzymała nagrodę pieniężną w wysokości 70 tys. zł. Ma ona zostać przeznaczona na poszerzenie zakresu realizacji projektu i jego kontynuację.

Dodatkowa nagroda, Laur Honorowy, trafiła do rąk Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, za działalność na rzecz lokalnych społeczności wiejskich oraz wzmacnianie demokracji bezpośredniej poprzez podkreślanie roli sołtysa i rady sołeckiej w życiu najmniejszych miejscowości. Za szczególnie istotne Kapituła Konkursu uznała skuteczne działania na rzecz wprowadzenia ustawy o Funduszu Sołeckim. Organizacji przyznano nagrodę pieniężną w wysokości 30 tys. zł.

Dla powodzian
W związku z tragicznymi skutkami ostatniej powodzi w Polsce, organizatorzy konkursu „Laur Gospodarności” zdecydowali się przekazać część środków, uzyskanych od sponsorów finałowej Gali, na realizację programu nauki języka angielskiego „YOUNGSTER”. Ma on być wdrażany w szkołach, znajdujących się na terenach wiejskich szczególnie dotkniętych kataklizmem. O ilości środków przeznaczonych na projekt mogli współdecydować uczestnicy Gali, którym wręczone zostały specjalne kupony. Wypełniając je, każdy z gości przekazywał jednocześnie 100 zł na powyższy cel.

Nagrody odebrali:
p. Piotr Blażejowski
– Wójt Gminy Bukowsko
p. Leszek Chrząszcz – Vice Przewodniczący Rady Gminy Bukowsko.

Nagrody zostały wręczone na Zamku Królewskim w Warszawie.

[Gallery not found]

Informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej www.laurgospodarnosci.pl

Patroni Honorowi
Prof. Jerzy Buzek -
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
Marek Sawicki - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Źródło:Gmina Zarszyn

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.