Miasto z Certyfikatem Systemu Zarządzania Jakością

02-11-2010

Burmistrz Sanoka Wojciech Blecharczyk wraz z Sekretarzem Miasta Waldemarem Ochem 26 października 2010 roku w Rzeszowie odebrali prestiżowy Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Sanok dołączył tym samym do 142 Jednostek Samorządu Terytorialnego, które posiadają Certyfikat Jakości w Polsce.


Certyfikat wraz ze statuetką został przekazany podczas sesji Rady Miasta, 28 października przez dyrektor Biura Stowarzyszenia Euroregionu Karpackiego Joannę Jeż.
- System ISO gwarantuje urzędowi wiarygodność, status jednostki przyjaznej klientowi i działającej w sposób przejrzysty – mówi Dyrektor Jeż.
Jak zapewnia Waldemar Och – pełnomocnik burmistrza ds. Systemu Zarządzania Jakością – realizacja wszelkich spraw urzędowych będzie odpowiednio nadzorowana, co pozwoli na maksymalne wyeliminowanie wszelkich błędów i niedopatrzeń. Skróceniu ulegną także terminy załatwiania wielu spraw, a usługi świadczone będą w oparciu o najwyższe standardy.

Miasto Sanok poczyniło starania o wdrożenie ISO 9001 jeszcze w 2008 roku, składając wniosek intencyjny do Euroregionu Karpackiego celem przystąpienia do projektu „ISO 9001 w administracji samorządowej Polski Wschodniej”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Po zaakceptowaniu wniosku w 2009 r. Burmistrz Sanoka powołał Pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością w osobie sekretarza miasta Waldemara Ocha. Od września 2009 kadra zarządzająca i pracownicy Urzędu przeszli cykl szkoleń z zakresu opracowania projektów dokumentacji, Księgi Jakości, procedur systemowych i operacyjnych, opracowania celów jakości i Polityki Jakości.

Opracowany na tej podstawie System Zarządzania Jakością wdrożony został w Urzędzie Miasta Sanoka w grudniu 2009 r. Miesiąc później Burmistrz powołał spośród pracowników Urzędu siedmiu audytorów wewnętrznych oraz administratora systemu. Przeszli oni odpowiednie przeszkolenie. Końcem kwietnia 2010 w UMS zostały przeprowadzone audity wewnętrzne wszystkich wydziałów. Zakończyły się one pozytywną oceną funkcjonującego systemu. W dniach 28-30 czerwca 2010 r. firma PIHZ Certyfikacje z Gdyni przeprowadziła audit certyfikacyjny, który potwierdził sprawne funkcjonowanie systemu. Warto podkreślić, że z powodu wdrożenia systemu, UMS nie poniósł praktycznie żadnych kosztów, a przyznanie tak prestiżowego Certyfikatu świadczy o wysokiej jakości i innowacyjności urzędu.

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.