NASZA SZKOŁA JUTRA

28-12-2010

Zespół Szkół Nr 3 to placówka oświatowa dobrze znana i pozytywnie postrzegana  w lokalnej społeczności i poza nią. Tym bardziej  cieszy fakt, że jej nowy wizerunek, a przede wszystkim potencjał kształcenia zawodowego i podejmowane działania  dydaktyczne  sprawią, że będzie to szkoła atrakcyjna dla młodzieży.

Proponowane kierunki nauczania, dodatkowe zajęcia w ramach projektów unijnych dają szansę zdobycia rzetelnej i kompleksowej wiedzy oraz  atrakcyjnego zawodu w przyszłości.

Od 1 października w Zespole Szkół Nr 3 rozpoczęła się realizacja  projektu pod nazwą „Dziś tworzymy szkołę jutra”, koordynatorem którego jest p. Jacek Dobosz. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Założeniem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. W realizację przedsięwzięcia zaangażowani są nauczyciele matematyki, języka angielskiego, informatyki i przedmiotów zawodowych, a także chętni uczniowie technikum.

Ci ostatni mają dostęp do kursów z matematyki, języka angielskiego, ECDL (uczestnicy kursu po egzaminie otrzymają Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych respektowany w całej Europie), mechatroniki, obrabiarek sterowanych numerycznie, komputerowego wspomagania projektowania, grafiki komputerowej oraz doradztwa zawodowego. W ramach wymienionych wyżej szkoleń uczniowie mogą kształcić umiejętność obsługi komputera, projektowania z wykorzystaniem programu AutoCAD, obsługiwania programów graficznych.

Młodzież będzie mogła usystematyzować i ugruntować swą wiedzę z matematyki, mechatroniki (kierunek łączący mechanikę, informatykę i elektromechanikę), a także wzbogacić słownictwo techniczne w języku angielskim. Zaplanowano również wycieczki do lokalnych pracodawców, które mają na celu ukazanie możliwości zatrudnienia. Dzięki nim uczniowie będą mogli określić własną ścieżkę rozwoju zawodowego.

Warto dodać, że udział w projekcie jest bezpłatny i można uczestniczyć nawet w kilku kursach,
a zajęcia są realizowane w dwóch formach – stacjonarnej i e-learningu. Wszyscy uczestnicy kursów otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie: www.kursy.sanok.pl

Realizacja projektu „Dziś tworzymy szkołę jutra” jest przedsięwzięciem długoterminowym i będzie realizowane do 31 lipca 2012 roku. Uczestnicy szkoleń dzięki zdobytej wiedzy i uzyskanym kwalifikacjom zawodowym z pewnością będą mieli większe szanse na dostosowanie się do nowoczesnego rynku pracy, zwiększą się ich możliwości zdobycia atrakcyjnego zajęcia czy kontynuowania nauki na wymarzonym kierunku studiów.

Ale to nie koniec zmian w Zespole Szkół Nr 3. Rozpoczęty w czerwcu b.r. remont zakończył się w połowie października. Obejmował on kompleksową modernizację szkoły. Ocieplono ściany  zewnętrzne budynku i sali gimnastycznej, wymieniono instalację grzewczą  i stolarkę okienną oraz drzwi wejściowe.

Odnowiona została  również  mała i duża hala sportowa. Obecnie budynek szkoły prezentuje się elegancko i niebanalnie,
a uroku dodaje mu stonowana  kolorystyka, przemyślane oświetlenie oraz nowe schody. Fundusze na ten cel przekazało szkole Starostwo Powiatowe w Sanoku. Ostatnią z prac sfinansowaną z funduszy szkoły było położenie kostki brukowej przed wejściem do budynku.

15 października b.r., zgodnie z wcześniejszymi planami, odbyło się symboliczne, uroczyste przekazanie odremontowanej szkoły. Na uroczystość przybyli goście ze Starostwa Powiatowego w Sanoku, którym dyrektor złożył serdeczne podziękowania za to, że dzięki ich staraniom i zaangażowaniu remont został pomyślnie przeprowadzony i w zaplanowanym terminie zakończony. Dyrektor podkreślił również, że efekt końcowych prac to także  zaangażowanie pracowników szkoły, którzy zadbali o niepowtarzalną  kolorystykę oraz napisy na budynku.

Zespół Szkół Nr 3 to szkoła nowoczesna, ukierunkowana na aktualne zapotrzebowanie rynku pracy, oferująca  potrzebną wiedzę dydaktyczną, jak również kształcąca umiejętności praktyczne. Patrząc w przyszłość, wychodzimy naprzeciw potrzebom kształcenia. W swoich działaniach kierujemy się przede wszystkim możliwością osiągnięcia sukcesu przez młodzież. To przecież dla niej tworzymy NOWĄ SZKOŁĘ JUTRA.

Tagi: