Parkingi w mieście

05-10-2010

Pan Sławomir Miklicz atakuje również władze Sanoka w kwestii inwestycji planowanych do realizacji w mieście. Jego ocena jest jednak mocno subiektywna, podczas gdy fakty wyglądają nieco inaczej niż przedstawia. Prezentujemy zatem fakty, a nie spekulacje.

Doskonale zdajemy sobie sprawę z problemów parkowania w naszym mieście, aczkolwiek nakreślone przez pana Miklicza sposoby rozwiązania problemów parkingowych przez obecne władze mijają się z prawdą, są nierzetelne i wprowadzają w błąd czytelnika.

1. Nieprawdą jest, że budowa parkingu na tzw. Okęciu nie zostanie zrealizowana. Wybrano już inwestora i zawiązano spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która zleciła projektowanie. Miasto natomiast opracowało i uchwaliło zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dopuszczające lokalizację usług handlu o powierzchni ponad 2000 m2. Na Okęciu oprócz prawie 300 miejsc parkingowych powstanie okazała galeria handlowa, która da pracę mieszkańcom miasta i przyczyni się do wzrostu gospodarczego. Zapewne Szanowny Kontrkandydat obecnego Burmistrza w najbliższych wyborach przyzna rację, iż lepiej było wzbogacić pierwotny projekt parkingu o obiekt handlowy i walcząc z bezrobociem utworzyć tam dodatkowe miejsca pracy. Już wkrótce mieszkańcy miasta będą mieli okazję zobaczyć nowy projekt, który zostanie wyeksponowany publicznie.

2. Kontynuując temat parkowania w mieście pragniemy zwrócić uwagę na projekt budowy garażu wielopoziomowego przy hali targowej, który ma nie tylko służyć mieszkańcom, ale przede wszystkim uatrakcyjnić miasto pod względem infrastruktury około turystycznej. Aby zadanie to mogło zostać zrealizowane możliwie szybko i w dodatku z udziałem środków zewnętrznych złożony został projekt o dofinansowanie w ramach priorytetu 6 „Turystyka i kultura” do Regionalnego Programu Operacyjnego. Projekt uzyskał akceptację i teraz już tylko od Rady Miasta zależy, czy będzie zgoda na przyjęcie go do realizacji.

3. Na pewno znana jest mieszkańcom także kwestia terenu po byłym lodowisku TORSAN i mamy nadzieję, że zarówno oni, jak i pan Miklicz pamiętają starania Miasta związane z nadaniem temu miejscu całkiem nowego kształtu i funkcji. Gdyby reaktywowane Towarzystwo Gimnastyczne Sokół (nawiasem mówiąc nie mające sensownej koncepcji wykorzystania obiektu) nie przejęło tego terenu, dziś na miejscu nieestetycznej konstrukcji dawnego lodowiska byłaby galeria i parking na pond 100 samochodów. A tak mamy tam obecnie kłujący w oczy obiekt, który nie przynosi naszemu miastu ani poprawy wizerunku, ani rozwiązań ułatwiających życie.

4. Pan Miklicz zarzuca także brak działań w kwestii parkingu na miejscu nigdy nie dokończonego nowego kina przy ul. Gieli. Pragniemy poinformować, iż w tym miejscu prywatny inwestor, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przygotowuje budowę obiektu handlowego z wbudowanym parkingiem. Kończąc temat problemów parkingowych chcemy podkreślić, że miasto jak tylko może wspiera lokalnych przedsiębiorców, którzy chcą inwestować w tego typu infrastrukturę. Dla przykładu podajemy, że wolą Rady Miasta został wydzierżawiony teren prywatnemu inwestorowi w rejonie ulicy Zamkowej na urządzenie parkingu na 77 miejsc dla samochodów osobowych i kilku miejsc dla autokarów. Docelowo parking ten ma być powiększony o dodatkowe dolne kondygnacje, przez co liczba miejsc ma wzrosnąć do ponad 200. Oprócz tego miasto finansuje, bądź współfinansuje budowy wielu parkingów osiedlowych, które mimo iż nie są ulokowane w centrum miasta, to odgrywają bardzo ważną rolę dla mieszkańców sanockich osiedli.

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.