REKRUTACJA NA STUDIA PRZEDŁUŻONA

23-09-2010

W odpowiedzi na potrzeby kandydatów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa przedłużyła termin drugiej rekrutacji do końca września. Dotyczy to wybranych kierunków zarówno studiów licencjackich i inżynierskich jak i podyplomowych.

W odpowiedzi na potrzeby kandydatów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa przedłużyła termin drugiej rekrutacji do końca września. Dotyczy to wybranych kierunków zarówno studiów licencjackich i inżynierskich jak i podyplomowych. Tym samym uczelnia dała szansę wszystkim „spóźnialskim” oraz tym, którzy nie są jeszcze pewni czy w ogóle iść na studia.

PWSZ Sanok budynek przy ulicy Mickiewicza

Spośród studiów stacjonarnych (dziennych) skierowanych głównie do tegorocznych maturzystów, aktualnie do wyboru są jeszcze:
– filologia polska (licencjat),
– filologia polska / komunikacja medialna (licencjat),
– kulturoznawstwo / kultura krajów karpackich (licencjat),
– mechanika i budowa maszyn / informatyka stosowana w technice (inżynier),
– pielęgniarstwo (licencjat),
– pedagogika / pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (licencjat),
– pedagogika / zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna (licencjat),
– praca socjalna / praca socjalna z resocjalizacją (licencjat),
– rolnictwo / planowanie przestrzenne i kształtowanie krajobrazu (inżynier).

Studenci komunikacji medialnej w Telewizji Polskiej Oddział w Krakowie

Spośród studiów niestacjonarnych (zaocznych) czyli tych szczególnie polecanych osobom pracującym, które pragną stworzyć sobie nowe możliwości na rynku pracy:
– mechanika  i budowa maszyn / informatyka stosowana w technice (inżynier),
– pedagogika / pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (licencjat),
– pedagogika / zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna (licencjat),
– praca socjalna / praca socjalna z resocjalizacją (licencjat),
– rolnictwo / inżynieria produkcji rolnej i leśnej (inżynier).

Oferta studiów podyplomowych pozwalających się np. przekwalifikować pozostaje bez zmian:
– bezpieczeństwo i higiena pracy (szczególnie polecany w kontekście rynku pracy),
– praca socjalna z rodziną,
– projektowanie i pielęgnacja terenów zieleni,
– promocja i reklama,
– promocja zdrowia i edukacja zdrowotna,
– rozwój kreatywności przez sztukę,
– współpraca europejska.

Dla zainteresowanych ofertą sanockiej uczelni dodatkowa uwaga: dzięki elastycznemu systemowi  konkursu świadectw, przedmioty które zdawało się „na maturze” tylko częściowo decydują o przyjęciu na studia.

Więcej na ten temat pod numerami: 13 46 55 954 begin_of_the_skype_highlighting              13 46 55 954      end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting              13 46 55 954      end_of_the_skype_highlighting, 13 46 55 967
oraz na stronie www.pwsz-sanok.edu.pl

Budynki uczelni coraz mniej przypominają koszary

Na stronie tej można także znaleźć informacje o innych wydarzeniach na uczelni, a poza rekrutacją sporo się tam dzieje: po zakończeniu sesji poprawkowej trwają przygotowania do realizacji projektu informatyzacji dziekanatów, ruszyła rozbiórka starej stołówki koszarowej i przygotowywana jest inauguracja roku akademickiego.

Dziekanat zostanie już wkrótce zinformatyzowany

Studenci komunikacji medialnej w studiu Trójki

Tekst sponsorowany