W środę sesja Rady Powiatu

27-12-2010

POWIAT SANOCKI. W środę (29 bm.) odbędzie się III sesja zwyczajna Rady Powiatu Sanockiego IV kadencji. Publikujemy porządek obrad.

PORZĄDEK OBRAD:
1.  Otwarcie obrad sesji.

2.  Powołanie sekretarza.

3.  Przedstawienie porządku obrad.

4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.

5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami.

6. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku za 2009 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia dochodów Powiatu Sanockiego w kwocie 1.387.358 zł, jest to uzupełnienie środków z rezerwy subwencji ogólnej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia kwoty w wysokości 220.840 zł z przeznaczeniem na zakup ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Sanoku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia dochodów Powiatu Sanockiego o kwotę  190.000 zł w związku z pismem Ministra Finansów.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia dochodów Powiatu Sanockiego o kwotę 80.000 zł w związku z umowami w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku oraz źródeł dochodów i ich przeznaczenia.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/437/2010 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w roku 2010.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w roku 2011 na obszarze działania Powiatu Sanockiego.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia dochodów  Powiatu  o kwotę 178.323 zł w związku z umową o dofinansowanie projektu „Szok i innowacje zawodowe w ZS Nr 5 w Sanoku” oraz  „Dziś  tworzymy szkołę jutra”.

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały  Nr LIII/491/2010 Rady Powiatu  w Sanoku z dnia 13 września 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia dochodów  o kwotę  266.311 zł  w związku z umową o dofinansowanie projektu „ Modernizacja i wyposażenie II LO w Sanoku oraz budowa boiska sportowego” oraz „Zmniejszenie strat energii cieplnej poprzez termomodernizację budynków; ZS Nr 3 i ZS Nr 4 w Sanoku”.

17. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr LVI/532/2010  Rady Powiatu w Sanoku z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2010r.

18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Powiatu Sanockiego na 2010r.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia kwoty w wysokości 86.200 zł  z przeznaczeniem na odpłatności  za kursy w RCRE w Sanoku.

20. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości Powiatu Sanockiego, położonej w Sanoku obręb Śródmieście.

21. Interpelacje i zapytania radnych.

22. Wnioski i oświadczenia.

23. Zamknięcie obrad sesji.

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.