DZISIAJ: Sesja Rady Powiatu

28-09-2010

POWIAT SANOK. Dzisiaj (28 bm.) w Sali Herbowej Urzędu Miasta, o godz. 9:00 rozpocznie się 54. sesja zwyczajna Rady Powiatu. Poniżej prezentujemy porządek obrad.

1. Otwarcie obrad.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.

5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

6. Omówienie oferty firmy G..V. M.. Carint Sp.z.o.o. w sprawie rozszerzenia usług medycznych w Sanoku.

7. Podjęcie uchwały nr… w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 50.000 zł na dofinansowanie wkładu własnego dla projektu unijnego „Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim poprzez odnowę i unowocześnienie bazy transportowej Zespół Ratownictwa Medycznego” ( druk 512).

8. Podjęcie uchwały nr … w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na realizację projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej.” (druk 513).

9. Podjęcie uchwały nr… w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku ( druk 514).

10. Podjęcie uchwały nr… w sprawie zwrotu wypracowanych dochodów w kwocie 7.771 zł przez II LO w Sanoku ( druk 515).

11. Podjęcie uchwały nr… w sprawie zwiększenia wydatków i dochodów w kwocie 77.632 zł z przeznaczeniem na remont sanitariatów w Zespole Szkół Nr 4 w Sanoku ( druk 516).

12. Podjęcie uchwały nr… w sprawie zawarcia porozumienia z powiatem Bieszczadzkim ( druk 518).

13. Podjęcie uchwały nr… w sprawie określenia przypadków w jakich można obniżyć nauczycielowi tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin oraz warunki i tryb obniżenia w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sanocki ( druk 519).

14. Podjęcie uchwały nr… w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 2.200 zł na wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane. ( druk 520).

15. Podjęcie uchwały nr… w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym pt. „Rozwój infrastruktury drogowej w Powiecie Sanockim.” ( druk 521).

16. Podjęcie uchwały nr… w sprawie zabezpieczenia kwoty w wysokości 300.000 zł na „Sporządzenie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu na rzece Wisłok w miejscowości Pastwiska.” ( druk 522).

17. Podjęcie uchwały nr… w sprawie zabezpieczenia kwoty w wysokości 2.562 zł na inwestycje pt. „Sanocki Park Dziedzictwa Kulturowego Etap VII – Rewitalizacja Placu Św. Michała, ul. Piłsudskiego, Wałowej i Grzegorza. ( druk 523).

18. Podjęcie uchwały nr… w sprawie zwiększenia wydatków w dziale 801-oświata i wychowanie o kwotę 262.375 zł i w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 205.831 zł. ( druk 524).

19. Podjęcie uchwały nr… w sprawie zabezpieczenia kwoty w wysokości: 84.000 zł na przebudowę drogi polegającej na budowie chodnika dla pieszych w miejscu istniejącego pobocza w ciągu drogi powiatowej Zarszyn -Odrzechowa w m. Posada Zarszyńska, kwoty 38.000 zł jest to dofinansowanie zakupu respiratora dla Oddziału Intensywnej Terapii Medycznej, kwoty 50.000 zł dla PPS w Sanoku ( druk 525).

20. Podjęcie uchwały nr… w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości Powiatu Sanockiego, położonych w Smolniku Gm. Komańcza ( druk 526).

21. Podjęcie uchwały nr… w sprawie przystąpienia Powiatu Sanockiego i zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „ SZOK i innowacje zawodowe w Zespole Szkół Nr 5 w Sanoku.” ( druk 527).

22. Podjęcie uchwały nr… w sprawie przystąpienia Powiatu Sanockiego i zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „ Dziś tworzymy szkołę jutra.” ( druk 528).

23. Podjęcie uchwały nr… w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/312/2009 Rady Powiatu w Sanoku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół i placówek dla których Powiat Sanocki jest organem prowadzącym. ( druk 529).

24. Złożenie przez Przewodniczącego Rady Powiatu i Starostę Sanockiego informacji o analizie złożonych oświadczeń majątkowych.

25. Interpelacje i zapytania radnych.

26. Wnioski i oświadczenia.

27. Zamknięcie obrad sesji.

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.