Alternatywa przez sport i nie tylko…

11-04-2011

SANOK. Urząd Miasta w Sanoku zaprasza stowarzyszenia i kluby do składania ofert na zajęcia sportowe i inne niż sportowe, które mają na celu wypełnienie czasu wolnego dzieciom i młodzieży.

Zajęcia, w ramach programów „Alternatywy przez sport” i „Alternatywy inne niż sport”, dofinansowane będą w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2011r.

Łącznie przewiduje się dofinansowanie 1520 godzin zajęć za kwotę 38 000 zł. Osoby ubiegające się o dofinansowanie powinny złożyć następujące dokumenty:

1. Wypełniony wniosek.
2. Kserokopię uprawnień trenerskich, instruktorskich lub innych uprawniających do pracy z dziećmi  i młodzieżą.
3. Oświadczenia realizatorów.

Wniosek oraz niezbędne załączniki można pobrać drogą elektroniczną ze strony Urzędu Miasta w Sanoku z miejskiego BIP-u lub bezpośrednio w Urzędzie Miasta (I piętro pok. 20).

Zgłoszenia wraz z załącznikami opatrzone dopiskiem „Alternatywy przez sport” lub „Alternatywy inne niż sport” prosimy składać w Urzędzie Miasta w Sanoku – Biuro Obsługi Klienta pokój 1 w terminie do 15 kwietnia 2011 r. Więcej informacji pod nr 13 4652862.

Rozpatrzenie wniosków nastąpi 18 kwietnia 2011r. a następnie zawarte zostaną umowy na realizację zadań.

PORCELANOWY ZAKĄTEK Precyzyjne Wycinanie

Napisz komentarz:

Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.