Informacja o rozpoczęciu robót budowlanych na ulicy Daszyńskiego

01-09-2011

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że w związku z rozpoczęciem na ul. Daszyńskiego robót remontowych obejmujących wymianę sieci wodociągowej nastąpi tymczasowa zmiana organizacji ruchu w tym rejonie miasta.

Przepraszamy kierowców i mieszkańców za występujące utrudnienia i uciążliwości jednocześnie prosząc o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania.

Wykonawcą robót będzie Inżynieria Rzeszów S.A.