Miliony na dożywianie dzieci i osób potrzebujących na Podkarpaciu

07-06-2011

PODKARPACIE. 15,3 mln zł wojewoda podkarpacki przekazał do tej pory na dożywianie dla podkarpackich gmin. Dzięki tym środkom pomoc w pierwszym kwartale 2011r. trafiła do ponad 83 tys. osób w regionie.


Dożywianiem objęte są dzieci do 7 roku życia, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności osoby samotne, w podeszłym wieku, chore lub niepełnosprawne.

Gmina może uzyskać wsparcie w ramach rządowego programu ‚Pomoc państwa w zakresie dożywiania’, jeśli sama wyłoży środki na ten cel. Wkład własny powinien wynieść co najmniej 40 proc. potrzebnych pieniędzy.

Samorząd może wystąpić do wojewody o obniżenie środków własnych. Wysokość dotacji jest ustalana na podstawie porozumienia między wojewodą a wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta, a pod uwagę brana jest liczba dzieci i młodzieży oraz innych osób objętych dożywianiem, a także sytuacja finansowa gminy.

O dofinansowanie starały się wszystkie samorządy. Na Podkarpaciu w tym roku na dożywianie zostanie przekazane w sumie ponad 42 mln zł.

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.