Miliony na dożywianie dzieci i osób potrzebujących na Podkarpaciu

PODKARPACIE. 15,3 mln zł wojewoda podkarpacki przekazał do tej pory na dożywianie dla podkarpackich gmin. Dzięki tym środkom pomoc w pierwszym kwartale 2011r. trafiła do ponad 83 tys. osób w regionie.


Dożywianiem objęte są dzieci do 7 roku życia, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności osoby samotne, w podeszłym wieku, chore lub niepełnosprawne.

Gmina może uzyskać wsparcie w ramach rządowego programu ‚Pomoc państwa w zakresie dożywiania’, jeśli sama wyłoży środki na ten cel. Wkład własny powinien wynieść co najmniej 40 proc. potrzebnych pieniędzy.

Samorząd może wystąpić do wojewody o obniżenie środków własnych. Wysokość dotacji jest ustalana na podstawie porozumienia między wojewodą a wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta, a pod uwagę brana jest liczba dzieci i młodzieży oraz innych osób objętych dożywianiem, a także sytuacja finansowa gminy.

O dofinansowanie starały się wszystkie samorządy. Na Podkarpaciu w tym roku na dożywianie zostanie przekazane w sumie ponad 42 mln zł.

DREWEX

Napisz komentarz:

Jeśli chcesz, aby przy Twoim komentarzu pojawił się avatar, zarejestruj swój adres e-mail w gravatar.com.
"UWAGA! Komentarze niezgodne z regulaminem serwisu nie będą publikowane. Zachęcamy do kulturalnego wyrażania opinii na temat artykułów oraz unikania personalnych ataków słownych."