REKLAMA
Dni Sanoka

Nagrody i stypendia dla sportowców Gminy Zagórz

GMINA ZAGÓRZ. Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz informuje o możliwości składania wniosków dotyczących:

1) stypendiów sportowych dla zawodników, którzy spełniają łącznie następujące warunki:


a) zostali zakwalifikowani do udziału we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym:
b) posiadają udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie sportu;
c)
reprezentują klub sportowy mający siedzibę na terenie Gminy Zagórz i są zameldowani na pobyt stały na terenie Gminy Zagórz;

2) nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej- nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane:
a) zawodnikom – za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym na szczeblu międzynarodowym lub krajowym,
b) trenerom – za zasługi w osiąganiu przez zawodników wysokich wyników sportowych oraz za aktywność w dziedzinie upowszechniania sportu i kultury fizycznej,
c) innym osobom wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej na rzecz Gminy Zagórz.

3) nagród Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz dla Młodych Talentów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury-nagrody są przyznawane za wybitne indywidualne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, o znaczeniu ogólnopolskim lub międzynarodowym.

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Zagórzu tel. 13 46 22 062 begin_of_the_skype_highlighting              13 46 22 062      end_of_the_skype_highlighting wew. 49.

08-04-2011


Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.