Spotkanie przedstawicieli Grup Producentów Rolnych z województwa podkarpackiego i lubelskiego z członkami Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego

26-10-2011

STRASBURG. W dniu 25 października 2011 r. w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, odbyło się spotkanie zorganizowane przez Elżbietę Łukacijewską Poseł do Parlamentu Europejskiego, w którym wzięli udział przedstawiciele Grup Producentów Rolnych z województwa podkarpackiego i lubelskiego,


przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz regionalnych mediów.

Na zaproszenie Poseł Łukacijewskiej w spotkaniu ze strony Parlamentu Europejskiego uczestniczyli członkowie Komisji AGRI, Albert Dess koordynator Komisji Rolnictwa, Elisabeth Kostinger szefowa delegacji Austrii w Europejskiej Partii Ludowej oraz posłowie z Polski Jarosław Kalinowski i Czesław Siekierski. Na uwagę zasługuje fakt, iż Albert Dess jest autorem raportu w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej do 2020 roku, który w czerwcu 2011 roku został przyjęty przez Komisję Rolnictwa PE.

Głównym tematem spotkania była wspólna polityka rolna Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020 oraz jednolity wspólny rynek. Ponadto, celem spotkania było uzyskanie informacji na temat nowoczesnych rozwiązań technologicznych wykorzystywanych w poszczególnych krajach wspólnoty oraz wymiana doświadczeń, zwłaszcza między Niemcami, Austrią i Polską w dziedzinie rozwoju i modernizacji rolnictwa w tych państwach.

Pani Kostinger w swoim przemówieniu zwróciła uwagę na prace podejmowane w Komisji AGRI oraz podkreśliła znaczenie modernizacji gospodarstw rolniczych Europy Środkowo-Wschodniej, na jakość produktów i programy rolno-środowiskowe. Zwróciła uwagę na wymianę doświadczeń między Polską i Austrią w dziedzinie zarządzania gospodarstwem i podała swój kraj, jako wzór do naśladowania dla polskich przedsiębiorców, rolników i farmerów. Podkreśliła także znaczenie i sukces jednolitego rynku w Europie.

O widocznych różnicach między krajami UE w polityce rolnej mówił także poseł Albert Dess, który wielokrotnie odwiedzał Polskę i pamięta okres komunizmu w naszym kraju. Poseł pochwalił polskich rolników za modernizacje i szybką reakcję na kwestie programów unijnych dla sektora rolniczego.W pytaniach do Alberta Dessa zwrócono uwagę na postulat utrzymania wydatków na rolnictwo na wysokim, obecnym poziomie oraz utrzymanie mechanizmów interwencji rynkowej, o co zabiega Polska.

Po krótkiej prezentacji posłów Czesława Siekierskiego i Jarosława Kalinowskiego nastąpiła wspólna debata. Wśród tematów poruszane były następujące kwestie:
– dopłaty bezpośrednie w państwach UE,
– wsparcie rozwoju obszarów wiejskich,
–  polityka jakości produktów rolnych,
–  zielone technologie,
– wzrost konkurencyjności towarów,
– wsparcie dla grup producenckich,
– finansowanie II go filaru, bezpieczeństwo energetyczne i bezpieczeństwo żywnościowe,
– sprawa KRUS,
– biogazownie rolnicze,
– jednolity wspólny rynek po podpisaniu umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą,
–  renty strukturalne,
– uprawa i finansowanie plantatorów tytoniu,
– cena ziemi w Polsce, 
– „zazielanie” rolnictwa, a nawet uroczystości 50 lecia WPR w 2012 roku.

Po dwugodzinnym spotkaniu z posłami do PE uczestnicy wyjazdu studyjnego zwiedzili Parlament Europejski, obserwowali głosowania posłów na sali plenarnej, posmakowali lokalną kuchnię alzacką i odwiedzili katedrę w Strasburgu.

- Polskie Przewodnictwo w Radzie UE staje przed koniecznością poszukiwania kompromisu w sprawie usprawnienia polityki rolnej, dlatego bardzo ważne jest organizowanie takich spotkań i seminariów - powiedziała po spotkaniu Elżbieta Łukacijewska.

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.