Stalking – uporczywe nękanie jest już karalne

29-06-2011

Od 6 czerwca, w polskim systemie prawnym pojawiło się nowe przestępstwo określane mianem stalkingu. Do trzech lat pozbawienia wolności grozi temu, kto uporczywie nęka inną osobę lub wzbudza u niej poczucie zagrożenia,

albo też istotnie narusza jej prywatność. Mimo, że nowy przepis obowiązuje od zaledwie trzech tygodni, policjanci z Podkarpacia prowadzą kilka takich postępowań.

Stalking najprościej można określić jako uporczywe i natrętne nękanie osoby, śledzenie jej, nagabywanie, a także osaczanie jej przez ciągłe wizyty, telefony, sms-y czy nawet podarunki.

Działania stalkerów mogą przybierać różne formy, a ich pomysłowość wydaje się być nieograniczona. Z czasem taka obsesja może przerodzić się w szantaż emocjonalny, zastraszanie, a wreszcie w akty przemocy fizycznej i niszczenie mienia ofiary, najczęściej w miejscu jej zamieszkania.

Działanie stalkera musi nosić cechy uporczywości i być wyraźnie nacechowane złą wolą. Sprawca tego przestępstwa musi mieć świadomość, że jego zachowanie jest niechciane przez pokrzywdzonego. Dla zaistnienia tego przestępstwa niezbędne jest, by zachowanie sprawcy wzbudzało w ofierze poczucie zagrożenia, albo istotnie naruszało jej prywatność.

Dzięki tej nowej regulacji, nie pozostanie bezkarnym także ten, kto podszywa się pod inną osobę, po to, by wyrządzićjejszkodę majątkową lub osobistą. To nie są rzadkie przypadki, gdy ktoś rozpowszechnia informacje o innej osobie tworząc bez jej wiedzy np. fikcyjne konto na portalach społecznościowych czy też składa zamówienia w jej imieniu. Zdarza się, że ktoś podszywając się pod znajomych czy rodzinę ofiary rozpowszechnia o niej fałszywe informacje. Może to niewątpliwie uprzykrzyć życie pokrzywdzonego.

Kodeks karny przewiduje, że ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego. Sprawcy grozi do 3 lat pozbawienia wolności, a gdy następstwem jego działania jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, ta odpowiedzialność jest istotnie zaostrzona. W takiej sytuacji sprawcy grozi kara od roku do 10 lat więzienia.

Nowe przestępstwo zostało określone w art. 190a kodeksu karnego:
§ 1
. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

KWP

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.