OTRZYMALIŚMY: Stanowisko w sprawie przyznania dotacji pieniężnych dla Podkarpackiego Szpitala Onkologicznego w Brzozowie

25-01-2011

W nawiązaniu do informacji pojawiających się w mediach w ostatnich dniach, dotyczących wniosku o przyznanie przez Zarząd Województwa Podkarpackiego pieniężnej dotacji w kwocie 10 mln złotych dla Podkarpackiego Szpitala Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza w Brzozowie

oraz wyodrębnienia jego części, która miałaby być poddana pod zarząd Urzędu Marszałkowskiego, chciałbym podkreślić, że takie rozwiązanie może być, zarówno z punktu widzenia medycznego jak i administracyjnego, trudne do zrealizowania.

Wyodrębnienie ośrodka spod władzy samorządu powiatowego i przekazanie go pod egidę władz wojewódzkich spowoduje nakładanie się kompetencji w zakresie zarządzania, powstanie trudności we wzajemnych rozliczeniach finansowych oraz może spowodować brak ciągłości procedur medycznych. Dlatego uważam, że dotacja ze środków wojewódzkich powinna być przyznana na rozwój szpitala, z zachowaniem jego powiatowego charakteru.

Przyznanie tej dotacji z budżetu Województwa Podkarpackiego jest celowe tym bardziej iż, ponad 90 % pacjentów Ośrodka Onkologicznego stanowią mieszkańcy spoza powiatu brzozowskiego. Oczywiście konieczne jest również porozumienie pomiędzy NFZ w Rzeszowie, a Wojewodą Podkarpackim i Urzędem Marszałkowskim w sprawie rozwiązania systemowego dotyczącego opieki z zakresu onkologii dla naszego województwa w aspekcie poprawienia jego dostępności i jakości usług.

Wsparcie  finansowe i dalszy rozwój szpitala onkologicznego w Brzozowie, w tym oddziału transplantacji szpiki i onkologii dziecięcej jest ważne ze względu na fakt, że z roku na rok rośnie liczba zachorowań na schorzenia nowotworowe w naszym województwie. Pacjenci nie mogą być pozostawienia bez należytej opieki medycznej i zmuszeni okolicznościami do przemieszczania się, często do innych województw, w celu uzyskania pomocy.

Przyznanie kwoty 10 mln dotacji jest dla mnie kwestią priorytetową, jak również wykonaniem zobowiązań wyborczych, dlatego podejmę osobiste starania, aby na sesji budżetowej Sejmiku Wojewódzkiego została ona Szpitalowi przyznana.


Dariusz Sobieraj
Wiceprzewodniczący Sejmiku
Województwa Podkarpackiego

foto: Samorząd Województwa Podkarpackiego

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.