Walne w Towarzystwie Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej. Nowym prezesem został Waldemar Och

04-07-2011

SANOK. W poniedziałek w klubie Olimp odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków TPSiZS . Przy dużej frekwencji kończący kadencję Zarząd przedstawił w sprawozdaniu efekty swojej pracy wymieniając kolejno podejmowane inicjatywy i sprawy, którymi zajmował się w trakcie kadencji.

W dyskusji nad sprawozdaniami i w wolnych wnioskach Zarządu, Komisji Rewizyjnej padały postulaty  o konieczność zmiany statutu z uwagi na rozbudowany system wyboru organów stowarzyszenia, konieczność zmiany lokalizacji siedziby, promocji mającego niebawem ukazać się kolejnego Rocznika Sanockiego i wyróżniania odznaką Zasłużony dla Sanoka  najbardziej zasłużonych dla miasta ludzi.

Ustępujący Prezes Towarzystwa Wojciech Wydrzyński  podziękował wszystkim członkom Zarządu i obecnym na zebraniu Burmistrzowi Wojciechowi Blecharczykowi i Wicestaroście Wacławowi Krawczykowi za udzielane Towarzystwu wsparcie i pomoc oraz poinformował o nie kandydowaniu na Prezesa stowarzyszenia.

Po udzieleniu Zarządowi absolutorium prowadzący zebranie Bronisław Żółkiewicz zarządził głosowania, w wyniku których  w głosowaniu tajnym wybrano na Prezesa Zarządu Waldemara Ocha dotychczasowego Wiceprezesa.

Ponadto wybrano 8 osobowy skład Zarządu, do którego weszli Wojciech Wydrzyński, Wacław Krawczyk, Robert Najsarek, Wojciech Pajestka, Andrzej Rychlicki, Adam Mindur, Igor Wójciak i Jacek Dziuban.

Staniaław Gołda, Zbigniew Osenkowski i Wiesław Wilkosz wybrani zostali zastępcami członków Zarządu.

Wybrano też 3-osobową Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński stowarzyszenia. Obecny na zebraniu Burmistrz Wojciech Blecharczyk w ciepłych słowach odniósł się do działalności Towarzystwa, podkreślając dobrą współpracę z radnymi stowarzyszenia w radzie miasta.

Wicestarosta Wacław Krawczyk i Prezes oraz w jednej osobie członek Zarządu Powiatu Waldemar Och podzielili się informacjami o inwestycjach powiatowych w Sanoku i powiecie, szczególną uwagę zwracając na prowadzone inwestycje drogowe w dużej mierze finansowane ze środków zewnętrznych, podkreślając, że są one priorytetowe dla radnych Towarzystwa w poprzedniej i obecnej kadencji.

Z kolei dyrektor Adam Siembab i ordynator dr Stanisław Kułakowski  zwrócili uwagę na aspekty działalności szpitala powiatowego i pomoc uzyskiwaną przez radnych powiatowych i miejskich Towarzystwa.

Nowy Prezes w swoim wystąpieniu zadeklarował konieczność poszerzenia współpracy z innymi stowarzyszeniami o podobnej działalności statutowej, rozszerzenia działalności wydawniczej do częściej publikowanych periodyków i śmielszego sięgania po środki pomocowe oraz promowania działalności Towarzystwa. Zebranie zakończyło się przyjęciem uchwał zobowiązaniowych dla Zarządu.

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.