Wizyta ekspertów szwajcarskich w Sanoku

22-12-2011

SANOK. W dniach 12 – 16 grudnia 2011 w Sanoku przebywała grupa ekspertów szwajcarskich  z Helevetas Swiss Intercooperation z Berna. Ich wizyta miała miejsce w związku z wdrażanym projektem pod tytułem „Alpy Karpatom” finansowanym przez Szwajcarsko – Polski Program Współpracy.


Delegacja przyjechała na zaproszenie Zofii Kordeli – Borczyk, Prezesa Zarządu Fundacji Karpackiej – Polska, w związku  z  planowanym wykorzystaniem doświadczeń szwajcarskich w regionie w zakresie turystyki i produktu lokalnego. Celem pobytu ekspertów jest opracowanie szczegółowej analizy lokalnego rynku, a następnie analiza i dobór odpowiednich rozwiązań stosowanych w Szwajcarii.

Podczas spotkań  przedstawiciele władz regionu, przedsiębiorcy, liderzy organizacji pozarządowych, wykładowcy lokalnych uczelni wyższych oraz właściciele gospodarstw agroturystycznych dzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie dobrych praktyk usług turystycznych, prób wykreowania i sprzedaży produktu lokalnego, przedstawiali problemy jakie ich dotykają w codziennej działalności, ograniczenia jakim podlegają w związku z obszarami Natura 2000, wpływem wejścia Rzeczpospolitej do Układu z Schengen na przygraniczny ruch turystyczny. Mówili o swoich potrzebach w zakresie dodatkowych szkoleń, które umożliwiłyby rozwój dotychczasowej, bądź stworzenie nowej oferty turystycznej. Przedstawiali swoje pomysły na wykorzystanie planowanych w projekcie dotacji w ramach Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości oraz NGO.
W czasie pobytu eksperci szwajcarscy mieli okazję poznać obiekty oferujące usługi turystyczne, które pojawiły się w regionie w ostatnim czasie i które zostały dofinansowane przez Unię Europejską. Były to: Miasteczko Galicyjskie w Skansenie Sanockim, hotel „Chutor Kozacki” w Łukowem oraz zajazd „Wilcza Jama” w Smolniku.

Poznali także gospodarstwa agroturystyczne zrzeszone w Stowarzyszeniu Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne – Bieszczady: „U Stasi”, „Ranczo Adama”, ”Na Zamłyniu”.

W Ustrzykach Dolnych zapoznali się z ofertą turystyczną nowo powstałego Muzeum Młynarstwa połączonego z klimatyczną kawiarnią. Ręcznie wykonane produkty lokalne w postaci ozdób świątecznych mieli okazję oglądać podczas wystawy Bożonarodzeniowej w Sanoku. Dzięki spotkaniu z przedstawicielami Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych Karpaty otrzymali Informację o Bieszczadzkim Centrum Nordic Walking w otoczeniu Jeziora Myczkowieckiego – czyli nowych 18 trasach spacerowych powstałych w oparciu o istniejącą już w terenie sieć szlaków spacerowych i ścieżek przyrodniczych.

Patrick Sieber z Helvetas Swiss Intercooperation oraz  Bernhard Schmidt, dyrektor Związku Berneńskich Szlaków Turystycznych podkreślili ogromny potencjał tkwiący w regionie
w zakresie  produkcji i dystrybucji zdrowej żywności,  bogatej oferty turystycznej i usług około-turystycznych. Niemniej jednak, zwrócili uwagę na słabą promocję regionu oraz brak  współpracy i koordynacji działań pomiędzy różnymi instytucjami działającymi lokalnie na rynku usług turystycznych, brak wymiany informacji w tym zakresie oraz na potrzeby dofinansowania szeregu rozpoczętych aktywności związanych z turystyką.

Analiza regionu przeprowadzana przez Szwajcarów będzie służyła Fundacji
w ukierunkowaniu programu dotacji, szkoleń oraz staży w Szwajcarii, realizowanych na późniejszym etapie wdrażanego projektu.

 

TEKST SPONSOROWANY