Życzenia dla Strażaków od Burmistrza Zagórza i Prezesa Zarządu MGZ OSP

W dniu strażackiego święta wszystkim tym, którzy społecznie i zawodowo pełnią odpowiedzialną służbę pożarniczą składamy najserdeczniejsze życzenia i podziękowania. Ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego, gotowość niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują to działania zasługujące na najwyższe uznanie.

Dziękujemy za wykazywanie pełnej gotowości i ofiarnej postawy w akcjach ratowniczych, jak również za Wasz wkład w zachowanie tradycji i rozwój lokalnych społeczności. Życzymy Wam, by służba drugiemu człowiekowi była dla Was zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.

Z wyrazami uznania i szacunku:
Burmistrz Zagórza Ernest Nowak
Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Zagórzu Robert Gołkowski

DREWEX 5 - 10 - 15 INWEST PROFIL

Napisz komentarz:

Jeśli chcesz, aby przy Twoim komentarzu pojawił się avatar, zarejestruj swój adres e-mail w gravatar.com.
"UWAGA! Komentarze niezgodne z regulaminem serwisu nie będą publikowane. Zachęcamy do kulturalnego wyrażania opinii na temat artykułów oraz unikania personalnych ataków słownych."