Dbając o bezpieczeństwo przebywających nad wodą

PODKARPACIE. Od tego roku policjanci mogą sprawdzać trzeźwość nie tylko sterujących łodziami silnikowymi, ale także osób pływających rowerami wodnymi czy kajakarzy, i nakładać na nich mandaty. Wszystko to za sprawą ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, która weszła w życie w styczniu bieżącego roku.

Ustawa określa m.in.:
– warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się, uprawiających sport lub rekreację na obszarach wodnych;
– podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego, zakres ich obowiązków i uprawnień;
– nadzór i kontrolę nad ratownictwem wodnym;
– zasady i tryb usuwania, przechowywania, wydawania oraz orzekania przepadku statku lub innego obiektu pływającego przeznaczonego lub używanego do uprawiania sportu lub rekreacji.

Zgodnie z art.7 tej ustawy, który zabrania prowadzenia w ruchu wodnym statku lub innego obiektu pływającego, niebędącego pojazdem mechanicznym, osobie znajdujące się w stanie po użyciu alkoholu lub pod wpływem środka odurzającego, Policja może kontrolować stan trzeźwości wszystkich pływających po obszarach wodnych. Funkcjonariusze mogą także nakładać mandaty nie tylko na nietrzeźwych sterników czy żeglarzy, ale także na kajakarzy czy osoby, które będąc pod wpływem alkoholu zdecydują się pływać rowerkami wodnymi.

Ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych zgodnie z art. 30 pozwala Policji także przejąć łódź, którą sterował pijany żeglarz, jeśli nie ma innych sposobów jej zabezpieczenia. Jednostka będzie przechowywana w strzeżonym porcie lub przystani do czasu uiszczenia opłat za jej usunięcie i każdą dobę przechowywania.

Ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

KWP

DREWEX 5 - 10 - 15 INWEST PROFIL

Napisz komentarz:

Jeśli chcesz, aby przy Twoim komentarzu pojawił się avatar, zarejestruj swój adres e-mail w gravatar.com.
"UWAGA! Komentarze niezgodne z regulaminem serwisu nie będą publikowane. Zachęcamy do kulturalnego wyrażania opinii na temat artykułów oraz unikania personalnych ataków słownych."