DZIAŁALNOŚĆ REGIONALNEGO OŚRODKA EFS W KROŚNIE W 2012 ROKU

23-02-2012

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie zaprasza do korzystania z szerokiej oferty Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego. Podobnie jak w latach poprzednich swoją pracą wspieramy potencjalnych oraz obecnych projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Naszymi klientami mogą być m.in.: lokalne organizacje pozarządowe, szkoły o profilu ogólnym, zawodowym oraz prowadzące kształcenie ustawiczne, jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne oraz mikro, małe i średnie firmy. Szczególną opieką otaczamy podmioty, które nie posiadają jeszcze doświadczenia w aplikowaniu o środki z PO KL, pochodzące z powiatów: krośnieńskiego, jasielskiego, sanockiego, leskiego, brzozowskiego lub bieszczadzkiego.

Najważniejsze działania Regionalnego Ośrodka EFS w Krośnie zaplanowane na 2012 rok:

  • prowadzenie konsultacji nt. przygotowania wniosku i wdrażania już dofinansowanego projektu
  • prowadzenie konsultacji specjalistycznych w zakresie: zamówień publicznych, rachunkowości, księgowości w projektach PO KL
  • organizacja 17 szkoleń z tematów: Od pomysłu do projektu, Projekty ponadnarodowe w ramach PO KL, Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL, Przygotowanie wniosku do PO KL – nowa wersja Generatora Wniosków Aplikacyjnych, Zarządzanie projektem pod kątem kontroli i audytu zewnętrznego, Zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych z EFS – PO Kapitał Ludzki, Obsługa finansowa projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  • prowadzenie wizyt wspierających na miejscu u beneficjentów realizujących projekty, w celu weryfikacji i ewentualnej poprawy jakości wdrażanych wniosków
  • organizacja 6 spotkań informacyjnych dotyczących m.in. aktualnych konkursów w PO KL

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem wsparcia finansowego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz pomocą na etapie realizacji projektów zapraszamy do kontaktu z Regionalnym Ośrodkiem EFS w Krośnie ul. Lewakowskiego 14, 38-400 Krosno, tel. /13/ 43 202 91, e-mail: info_krosno@roefs.pl, www.krosno.roefs.pl.

Realizowane przez nas usługi są bezpłatne.

Informacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.