Szkolenie dla dyrektorów szkół

18-04-2012

GMINA SANOK: 17 kwietnia b.r. odbyło się szkolenie dla wszystkich dyrektorów szkół z gminy Sanok na temat unijnego projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”.

Wszyscy dyrektorzy szkół podstawowych w gminie zostali zaproszeni do Urzędu Gminy w Sanoku, aby wziąć udział w szkoleniu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”. Szkolenie zostało poprowadzone przez przedstawicieli Wydziału Rozwoju Kształcenia i Kompetencji WUP w Rzeszowie.

O projekcie

W ramach Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” przewidziano realizację programów indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego, które realizowane będą w trybie systemowym.

W ramach projektu dzieci będą mogły skorzystać z następujących zajęć dodatkowych:
-zajęcia dla dzieci z trudnościami w przyswajaniu podstawowej wiedzy takiej jak: czytanie, pisanie, umiejętności matematyczne, itp.,
-zajęcia logopedyczne,
-gimnastyka korekcyjna,
-zajęcia socjoterapeutyczne,
-zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych (w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych).

Dodatkowo możliwe jest doposażenie szkoły w materiały dydaktyczne oraz sprzęt specjalistyczny, niezbędne do realizacji zaplanowanych w szkole zajęć dodatkowych, wynikających z procesu indywidualizacji.

Na realizację projektu systemowego z zakresu indywidualizacji nauczania, na lata 2010-2013 województwo podkarpackie ma przyznane ponad 41 mln zł. W trakcie realizacji jest 111 projektów na łączną kwotę ponad 25 mln, a na rok 2012 planowane jest rozdysponowanie 16 mln zł.

GMINA SANOK

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.