REKLAMA

Zarząd podjął decyzję w sprawie organizacji spotkań na Wierchach

SANOK. Zarząd MKS Stali Sanok przedstawił założenia dotyczące organizowania spotkań piłkarskich na sanockim stadionie w rundzie wiosennej. Uchwała dostępna po rozwinięciu wiadomości.

Uchwała zarządu MKS Stal Sanok
§1
Zarząd MKS Stal Sanok po wysłuchaniu Prezesa Klubu o wynikach kontroli stadionu MOSiR w Sanoku przy ul. Żwirki i Wigury przez Policję i Straż Pożarną celem uzyskania opinii umożliwiającej organizację cyklicznych imprez masowych w postaci meczów o mistrzostwo III ligi lub Pucharu Polski uchwala co następuje:

1. Po uzyskaniu pozytywnych opinii wystąpić do Burmistrza Miasta Sanok o wydanie Decyzji zezwalającej na organizację na opisanym obiekcie „imprez masowych” w postaci meczów piłki nożnej w okresie od 24.03.2012r. do 30.06.2012r.

2. W oparciu o całość dokumentacji, wyniki kontroli oraz własne ustalenia opracować „Regulamin Imprezy Masowej” według którego, organizowany będzie system zabezpieczenia zawodów.

3. Wobec niedokończenia remontu węzła ciepłowniczego przez SPGK wyłącza się na stadionie z dostępu dla publiczności część stadionu od strony ul. Traugutta, w szczególności teren umożliwiający dojście do małej trybuny od ul. Staszica.
Teren ten odgrodzono siatką metalową, a w czasie meczu będzie wywieszona informacja o braku przejścia.

4. Udostępnić dla publiczności na obiekcie sektory i miejsca dla kibiców:
- trybuna główna dla 809 osób – miejsca siedzące, wejście bramą główną od strony ul. Żwirki i Wigury

- trybuna mała (blaszak) usytuowana od strony ul. Staszica, udostępniona dla 120 osób, wejście wejście bramą od strony ul. Staszica, udostępniona tylko dla dorosłych kibiców z Sanoka

- trybuna średnia (blaszak) od strony ul. Staszica, udostępniona tylko dla 150 osób, wejście od strony ul. Staszica, wyłącznie dla kibiców dorosłych i część trybuny od strony klatki wyłącza się celem utworzenia strefy buforowej, oddzielającej kibiców.

- dla kibiców przyjezdnych (zorganizowana grupa) – udostępnia się sektor od strony ul. Staszica tak zwaną „klatkę”, wejście bramą od strony ul. Staszica i tylko do 150 osób, a w meczach o podwyższonym ryzyku tj. Przemyślem i Krosnem tylko do 100 osób

- ponadto na stadionie jest wokół ogrodzenia boiska od strony ul. Żwirki i Wigury można udostępnić około 300 miejsc stojących

- łącznie na stadionie może się znajdować 1529 osób. Biorąc pod uwagę rozgrywki rundy jesiennej, gdzie średnio na mecze uczęszczało 300 osób, nie przewiduje się obecności podanej wyżej liczby, może z wyjątkiem meczu z Krosnem.

- przy organizacji meczów z Przemyślem i Krosnem, które są „imprezami masowymi o podwyższonym ryzyku” ustala się cenę biletu dla grup zorganizowanych na 5 zł od osoby.

- kieruje się odpowiednie pisma do zainteresowanych klubów w raz z biletami, które winny być rozprowadzone (sprzedane) po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość kupującego, a lista przekazana do Stali co najmniej dzień przed wyznaczonym terminem meczu.

- osoby kupujące bilety z grup zorganizowanych lub pojedynczo muszą posiadać dokumenty potwierdzające tożsamość, gdyż będą sprawdzane przy wejściu na obiekt.

- organizator odmówi sprzedaży biletów osobom nietrzeźwym, posiadającym „zakazy stadionowe” lub wnoszące niedozwolone przedmioty, albo zakłócające w inny sposób porządek publiczny.

- na stadionie obowiązują przepisy „Regulaminu obiektu” i „Regulaminu imprezy” o czym organizator informuje publiczność w mediach i przez spikera zawodów.

§3
Na stadionie wprowadza się dwie strefy buforowe celem nie dopuszczenia do starcia grup kibiców z Sanoka z Przemyślem lub Krosnem. Jedna strefa na blaszaku od strony ul. Staszica, druga na placu stadionu od strony ul. Mickiewicza – Hotel Turysty.
Stefy będą wyłączone – odgrodzone płotkami metalowymi.

§4
Bilety wejściowe w cenie 7 i 5 zł sprzedawane będą w kasach usytuowanych:
- ul. Żwirki i Wigury – 2 kasy
- ul. Staszica – 1 kasa przy bramie prowadzącej na małą trybunę
- ul. Staszica – 1 kasa przy bramie wejściowej na sektor zorganizowanej grupy kibiców gości.

Informujemy, że istnieje możliwość nabycia karnetów na rundę wiosenną w cenie 40zł. Karnety do nabycia w siedzibie klubu oraz w kasach na stadionie przed meczami.

§5
Bramy wejściowe na stadion będą otwierane na 1 godzinę przy meczach zwykłych, a 1,5 godziny przy zawodach o „podwyższonym ryzyku”.

§6
Do zabezpieczenia ładu i porządku w czasie zawodów deleguje się:
a) służba porządkowa – pracownicy Firmy Ochroniarskiej „Poglesz” w ilości do 30 osób, w zależności od meczu
b) służba informacyjna – członkowie i sympatycy klubu w ilości do 40 osób, w zależności od meczu

Służby działać będą zgodnie z instrukcjami, regulaminem imprezy i planem zabezpieczenia na dany dzień.

§7
Celem utrzymania odpowiedniego ładu i porządku oraz niedopuszczenie do starcia się kibiców, umieszcza się kibiców po przeciwnych stronach stadionu.
- grupa z Sanoka, trybuna główna z wyłączeniem 200 miejsc od strony kotłowni budynku
- grupa przyjezdna w klatce od strony ul. Staszica.

§8
Do zabezpieczenia zawodów o „podwyższony ryzyku”
kieruje się też Straż Pożarną z wozem bojowym oraz karetkę Pogotowia Ratunkowego.

§9
Z ramienia Zarządu Klubu odpowiedzialnym za organizację zawodów jest – sekretarz Stanisław Klepek
- zapewnienia porządku i bezpieczeństwa porządku – Kierownik d/s Bezpieczeństwa – Tadeusz Sobolak
- przy meczach o podwyższonym ryzyku – Mariusz Piecuch posiadający odpowiednią licencję II stopnia

§10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zarząd MKS Stal Sanok

Źródło: Oficjalna strona klubu piłkarskiego Stal Sanok

21-03-2012
Następny artykuł:
»


Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.