Jesteś rolnikiem? Przeczytaj koniecznie!

24-01-2012

GMINA SANOK. W związku ze zmianą w ustawie, zmieniły się terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego dla rolników. Zmianie uległ także wzór wniosku.


1 stycznia 2012 r. weszły w życie zmiany w ustawie z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, wprowadzone ogłoszoną 30 grudnia 2011 r. ustawą o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej. Zmianie uległy przede wszystkim terminy składania wniosków.

W 2012 r. producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) w dwóch terminach, tj.:

  • od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. – wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,
  • od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

  • 2 – 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

 

  • 1 – 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Rada Ministrów określiła stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  w 2012 r. w wysokości 0,95 zł od 1 litra oleju.  Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2012 r. wyniesie 81,70 zł.

WAŻNA INFORMACJA
Nowy, zmieniony wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zostanie w najbliższych dniach opublikowany w Dzienniku Ustaw, po podpisaniu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- wówczas poprzedni wzór wniosku będzie nieaktualny.

Nowy wzór wniosku będzie do pobrania w Urzędzie Gminy Sanok w Sanoku,
ul. Kościuszki 23 pokój 109 (1 piętro), tel. 134656551 (wew. 195), 134556552

Na podstawie informacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.