KOMUNIKAT o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (VIDEO HD)

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 28 lutego 2012 r. stwierdzającego brak przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Sanok-Zasław Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku

zarządza zakaz wykorzystywania wody:


–   do picia
–   do produkcji i przygotowywania potraw
–   mycia naczyń i sprzętu kuchennego
–   mycia owoców i warzyw
–   mycia zębów
–   kąpieli.

Należy wstrzymać się z wykorzystywaniem tej wody także do innych celów.

Powyższe informacje dotyczą użytkowników indywidualnych, zakładów żywieniowo-żywnościowych oraz innych zakładów przemysłowych.

Do czasu likwidacji skażenia dowóz wody użytkownikom wodociągu zapewnia Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Woda z beczkowozów nadaje się do spożycia po przegotowaniu.

W przypadku wystąpienia dolegliwości żołądkowo-jelitowych należy uzyskać poradę lekarską.

O ustąpieniu zagrożenia i o możliwości korzystania z wodociągu mieszkańcy będą sukcesywnie informowani.

Komunikat wydany na podstawie:
art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z późn. zm.)
art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.)
oraz przepisów Dyrektywy Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycie przez ludzi

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Sanoku
lek.med. Stanisław Kwolek

Komunikat PDF

DREWEX 5 - 10 - 15 INWEST PROFIL

Napisz komentarz:

Jeśli chcesz, aby przy Twoim komentarzu pojawił się avatar, zarejestruj swój adres e-mail w gravatar.com.
"UWAGA! Komentarze niezgodne z regulaminem serwisu nie będą publikowane. Zachęcamy do kulturalnego wyrażania opinii na temat artykułów oraz unikania personalnych ataków słownych."