Kontrolują miejsca sprzedaży alkoholu

03-08-2012

USTRZYKI DOLNE. Ustrzyccy policjanci wspólnie z pracownikami urzędu miejskiego przeprowadzą działania profilaktyczne pod nazwą „Alkohol – ograniczona dostępność”. W ramach tej akcji kontrolowane będą miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Alkohol niejednokrotnie jest przyczyną wypadków, źródłem patologii społecznych i przestępczości. Stanowi szczególne zagrożenie dla młodych ludzi, dlatego ważne jest fizyczne ograniczanie jego dostępności.

Funkcjonariusze Policji wspólnie z przedstawicielami Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, a także strażnikami miejskimi przeprowadzać będą kontrole w ramach akcji „Alkohol – ograniczona dostępność”. Kontrolowane będą placówki handlowe, lokale gastronomiczne i rozrywkowe w zakresie przestrzegania prawa wynikającego z przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Kontrole dotyczyć będą w szczególności:
– ujawniania przypadków spożywania  alkoholu w sklepach i ich w ich najbliższym otoczeniu,
– ujawniania przypadków sprzedaży i podawania alkoholu osobom niepełnoletnim.

W razie stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy wyciągane będą konsekwencje prawne. Przedsiębiorcy naruszający prawo mogą stracić zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

KPP Ustrzyki Dolne

Napisz komentarz:

Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.