6 mln złotych dla bezrobotnych z terenu Powiatu Sanockiego

Powiatowy Urząd w Sanoku informuje, że przyznane zostały środki Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizację zawodową bezrobotnych na terenie Powiatu Sanockiego w 2012 roku.

Plan podziału środków na finansowanie programów zostanie przedstawiony do zaopiniowania Powiatowej Radzie Zatrudnienia w Sanoku na posiedzeniu w dniu 9 lutego 2012 roku.

Aktualne wnioski na realizację poszczególnych programów dostępne będą na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku w zakładce „dokumenty do pobrania” oraz w siedzibie Urzędu – po uzyskaniu opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia w sprawie podziału limitu środków.

Źródło : www.pup.sanok.pl

DREWEX

Napisz komentarz:

Jeśli chcesz, aby przy Twoim komentarzu pojawił się avatar, zarejestruj swój adres e-mail w gravatar.com.
"UWAGA! Komentarze niezgodne z regulaminem serwisu nie będą publikowane. Zachęcamy do kulturalnego wyrażania opinii na temat artykułów oraz unikania personalnych ataków słownych."