Precz z azbestem

03-01-2012

GMINA ZAGÓRZ. Zakończyły się prace związane z usunięciem odpadów azbestowych z terenu Gminy Zagórz w 2011 r. Dzięki temu w powietrzu będzie mniej rakotwórczych włókien azbestu, a budynki będą wyglądać estetyczniej.

Jest to realizacja zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.

Władze Zagórza od 2009 r. prowadzą akcję zbiórki odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z prywatnych posesji. Najczęściej są to eternitowe pokrycia dachowe. Podczas ubiegłorocznej akcji usuwania azbestu wpłynęło 30 wniosków od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zagórz, dzięki czemu pozbyliśmy się 41,34 ton szkodliwych odpadów. W roku 2011 koszt przedsięwzięcia wyniósł 15 626 zł. Łącznie z 80 posesji na terenie Gminy Zagórz w latach 2009-2011 usunięto 105,44 ton azbestu.

Gmina dofinansowuje prace związane z usuwaniem azbestu, pokrywając koszty dotyczące jego odbioru, transportu i unieszkodliwiania, natomiast mieszkańcy we własnym zakresie muszą zdemontować i przygotować odpady do odbioru w miejscu dostępnym dla pojazdu ciężarowego.

Wnioski o usunięcie azbestu (których druki są dostępne w pok. nr 35 UMiG)  można składać przez cały rok w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu. Corocznie, we wrześniu przypomina się mieszkańcom o akcji usuwania azbestu, a w październiku i listopadzie specjalistyczna firma odbiera odpady. Specjaliści szacują, że w Polsce do usunięcia jest jeszcze ok. 14 mln ton wyrobów zawierających tę szkodliwą substancję.

Popularność azbestu w Polsce nastała w latach 70-tych XX wieku. Stał się on wtedy charakterystycznym elementem krajobrazu polskiej wsi jako pokrycie budynków mieszkalnych i gospodarczych, wypierając droższą od niego dachówkę. Ze względu jednak  na stwierdzoną szkodliwość, w latach 80-tych uznany został za jeden z  najbardziej powszechnych czynników rakotwórczych. Stosowanie eternitu zostało zakazane w większości rozwiniętych państw świata, a istniejące pokrycia eternitowe postanowiono usunąć. Większość zawierających go wyrobów jest źródłem emisji praktycznie niezniszczalnych włókien azbestowych. Ich wdychanie i gromadzenie się w płucach może powodować poważne choroby układu oddechowego, a po kilkunastu latach grozi pojawieniem się nowotworów. W związku z tym, demontażem elementów eternitowych powinny zajmować się specjalistyczne firmy stosujące odpowiednio bezpieczne technologie – nie narażające ludzi w trakcie wykonywania prac i nie skażające dodatkowo otoczenia. Jako materiał niebezpieczny, gruz eternitowy musi być składowany w odpowiednich miejscach.

Oprac. Mariusz Zagórski

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.