Przedszkole nr 3 z Certyfikatem MEN

SANOK. 25 maja br. Przedszkole nr 3 w Sanoku odebrało z rąk zastępcy Dyrektora Departamentu Zwiększania „Szans Edukacyjnych” MEN Emilii Wojdyły i Podkarpackiego Wicekuratora Oświaty Antoniego Wydro – Certyfikat „Przedszkole dobrze przygotowujące do szkoły”.

Ten zaszczytny tytuł przyznany został placówce za udział w konkursie „Mam 6 lat”. Kapituła Konkursowa przyznała I- miejsce dla Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 3 w Sanoku, za kreatywne formy współpracy z rodzicami, które umożliwiają dzieciom łatwiejszy start w szkole.

Certyfikat potwierdzający jakość pracy placówki przedszkolnej odebrał zastępca Burmistrza Miasta Sanoka Marian Kurasz, zastępca Dyrektora Przedszkola Janina Milczanowska, Przewodniczący Rady Rodziców Jakub Osika oraz przedstawiciele Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej Elżbieta Świder i Marzena Buczek.

Uzyskanie kolejnego certyfikatu tym razem rangi ministerialnej jest dla grona pracowników przedszkola wielką radością, ale również motywacją by maluchy chodzące do placówki czuły się tam radosne, szczęśliwe, a każdy dzień zabawy był twórczy i wypełniony edukacją.

DREWEX 5 - 10 - 15 INWEST PROFIL

Napisz komentarz:

Jeśli chcesz, aby przy Twoim komentarzu pojawił się avatar, zarejestruj swój adres e-mail w gravatar.com.
"UWAGA! Komentarze niezgodne z regulaminem serwisu nie będą publikowane. Zachęcamy do kulturalnego wyrażania opinii na temat artykułów oraz unikania personalnych ataków słownych."