Jutro Sesja Rady Miasta

SANOK. Na wtorek (17 lipca) zaplanowana jest XXVII Sesja Rady Miasta Sanoka VI kadencji początek obrad o godz. 9:00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku. Publikujemy porządek obrad.

1. Otwarcie obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.

4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.

5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.

6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2012, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Gminę Miasta Sanoka poprzez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zamiany nieruchomości  oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 443/19 o pow. 81m2 położona w Sanoku obr. Olchowce  stanowiąca własność Tadeusza Wisłockiego na działkę nr 443/28 o pow. 183m2 położoną w Sanoku obr. Olchowce stanowiącą własność Gminy Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia MPZP terenu położonego w dzielnicy Posada miasta Sanoka o nazwie „Stróżowska I”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na reorganizację Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku,  z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Sanoku”, z ewentualnym podjęciem uchwały  w tej sprawie.

13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Sanoku”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Miejskiemu Zespołowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

15. Interpelacje.

16. Wolne wnioski i zapytania.

17. Zamknięcie obrad sesji.

DREWEX 5 - 10 - 15

Napisz komentarz:

Jeśli chcesz, aby przy Twoim komentarzu pojawił się avatar, zarejestruj swój adres e-mail w gravatar.com.
"UWAGA! Komentarze niezgodne z regulaminem serwisu nie będą publikowane. Zachęcamy do kulturalnego wyrażania opinii na temat artykułów oraz unikania personalnych ataków słownych."