We wtorek Sesja Rady Miasta Sanoka

17-12-2012

SANOK / PODKARPACIE. 34. Sesja Rady Miasta Sanoka VI kadencji odbędzie się w dniu 18.12.2012r. (wtorek). Początek obrad o godz. 9:00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku. Publikujemy porządek obrad.

1. Otwarcie obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.

4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.

5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.

6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2012, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013.

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Sanoka.

13. Interpelacje.

14. Wolne wnioski i zapytania.

15. Zamknięcie obrad sesji.

Napisz komentarz:

Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.