Dzisiaj XXVI Sesja Rady Powiatu w Sanoku

24-09-2012

SANOK. Rada Powiatu w Sanoku zawiadamia, że w dniu 24 września 2012r. o godz. 15:30 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się XXVI Sesja Rady Powiatu w Sanoku. Publikujemy porządek obrad.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.

5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

6. Złożenie informacji Radzie Powiatu w Sanoku o zamiarze zbycia nieruchomości Powiatu Sanockiego.

7. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2012 rok (kwota 115.788 zł).

8. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Powiatu Sanockiego hipoteką.

9. Podjęcie uchwały  w sprawie podjęcia z Powiatem Bieszczadzkim wspólnych działań dotyczących zorganizowania nauki religii zielonoświątkowej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2012 (kwota 44.000 zł).

11. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2012 (kwota 3.710 zł – ZS Nr  2 w Sanoku, i  kwota 18.601 zł – Dom Dziecka w Sanoku).

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2012 (projekt  PSeAP).

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2012-2023.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2012 (kwota 60.000 zł).

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXV/310/2012 Rady Powiatu w Sanoku z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2012 rok.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2012 (ustalenie rocznych limitów).

17. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja szkół i placówek Powiatu Sanockiego”.

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Sanoka z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg – ul. Wyspiańskiego, ul. Witkiewicza, ul. Korczaka”.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg powiatowych nr 2241R ul. Rymanowska, nr 2233R ul. Kościuszki, nr 2252R ul. Jagiellońska w Sanoku” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych –Etap II Bezpieczeństwo –Dostępność-Rozwój na lata 2012-2015”.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/156/2011 w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Centrum Integracji Społecznej w Sanoku” i nadania statutu zakładowi.

21. Złożenie przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Sanoku i Starostę Sanockiego informacji o analizie złożonych oświadczeń majątkowych.

22. Interpelacje i zapytania radnych.

23. Wnioski i oświadczenia.

24. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku
Robert Pieszczoch

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.