Zmiany w terminie składania wniosków o wyprawkę szkolną

26-09-2012

SANOK. Burmistrz Miasta Sanoka przedłużył do 10 listopada 2012 r. termin składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna. Jest to spowodowane zmianami w wysokości kryterium dochodowego

uprawniającego do ubiegania się o tę formę pomocy.

O dofinansowanie, którego udziela burmistrz, mogą się ubiegać uczniowie klas I, II – IV szkól podstawowych oraz klas I ponadgimnazjalnych, po zachowaniu odpowiedniego kryterium dochodowego na członka rodziny.

Z wyprawki szkolnej mogą skorzystać również uczniowie niepełnosprawni (m.in. słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi) wszystkich klas szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Ta forma pomocy jest dostępna również dla uczniów, którzy przekraczają kryterium dochodowe, ale pochodzą z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej (np. wielodzietność, bezrobocie, sieroctwo). Nie może z niej skorzystać jednak więcej niż 5% uprawnionych uczniów kl. II – IV szkół podstawowych i kl. I szkół ponadgimnazjalnych.

Przy staraniu się o pomoc finansową w zakupie podręczników, uczniów klas II – IV szkół podstawowych oraz klas I szkół ponadgimnazjalnych obowiązuje kryterium zawarte w ustawie o pomocy społecznej. Od października będzie ono wynosić 456 zł (dotychczas 351 zł). Zmianie ulegnie również kryterium zawarte w ustawie o świadczeniach rodzinnych i od października będzie ono wynosiło 539 zł (do tej pory 504 zł). Jest ono brane pod uwagę w przypadku uczniów klas I szkół podstawowych.

Przypominamy, że do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku lub w przypadku utraty dochodu za miesiąc, w którym wniosek został złożony.

Wnioski należy składać w szkołach, do których uczęszczają uczniowie

Agnieszka Frączek
Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta w Sanoku

Napisz komentarz:

Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.