Burmistrz Sanoka wśród najlepszych

03-02-2013

SANOK / PODKARPACIE. Burmistrz Miasta Sanoka dr Wojciech Blecharczyk zdobył 7 miejsce jako najlepszy włodarz w Polsce w rankingu „Perły Samorządu”. Organizatorem ogólnopolskiego rankingu jest redakcja Dziennika Gazety Prawnej.

 

Celem rankingu był wybór 5 najlepszych prezydentów w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, 10 najlepszych włodarzy miast do 100 tys. mieszkańców oraz 15 wójtów. Uhonorowano również najlepsze miasta powyżej i poniżej 100 tys. mieszkańców, a także gminy.

Redakcja dziennika oceniając włodarzy miast i gmin starała się dowiedzieć, co rzeczywiście robią oni dla swoich mieszkańców, by zarówno ułatwić im kontakty z urzędem, a także uczynić lepszym i przyjemniejszym życie na danym terenie. Zwrócono również uwagę na działalność w zakresie inwestycji infrastrukturalnych, ochrony środowiska oraz turystyki, sportu i rekreacji.

Działalność Burmistrza Miasta Sanoka została dobrze oceniona przez jury, o czym świadczy 7 miejsce w rankingu, jakie zajął wśród najlepszego włodarzy w kraju.

Źródło: Oficjalna strona Perły Samorządu 2012 / Gazeta Prawna

- Od początku mojej pracy samorządowej, a jestem już Burmistrzem Sanoka trzecią kadencję, mój czas i siły poświęcam dla dobra Sanoka. Wraz z moimi współpracownikami staramy się iść z duchem czasu, wychodzić naprzeciw potrzebom naszych mieszkańców, wykorzystywać nowoczesne narzędzia w kontaktach z nimi. Chcemy, aby drzwi urzędu były otwarte dla wszystkich – mówi dr Wojciech Blecharczyk, Burmistrz Sanoka. – Kładziemy również duży nacisk na pozyskiwanie środków unijnych, bo one pozwalają nam realizować inwestycje, które podnoszą standard życia sanoczan. Sanok ma wielki potencjał, a moją rolą jest pokazywać go w kraju i za granicą oraz podkreślać wszędzie jego atuty – dodaje Pan Burmistrz.

Jeśli chodzi o oceniane w rankingu kwestie, to warto przypomnieć, że w Sanoku kontakt z Urzędem Miasta i jego pracownikami odbywa się nie tylko w tradycyjny sposób, ale także elektroniczny. Miasto posiada system powiadamiania sms-owego, obsługi osób niedosłyszących i niesłyszących. Poza stroną internetową, urząd dysponuje kontami na portalach społecznościowych, itp. To wszystko znacznie ułatwia komunikację na linii urząd – mieszkaniec.

Agnieszka Frączek
Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta w Sanoku