Do 10 płacimy za śmieci

12-07-2013

SANOK / PODKARPACIE. Przypominamy, że 1 lipca tak w Sanoku, jak i w całej Polsce zaczęły obowiązywać nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi. W Sanoku to Gmina Miasta Sanoka zajmuje się odbiorem odpadów od sanoczan. Mieszkańcy są zobowiązani uiszczać do 10 dnia każdego miesiąca

opłatę za odbiór i wywóz odpadów komunalnych. Wysokość tej opłaty wyliczyli sami w składanych do Urzędu Miasta deklaracjach.

Należność za gospodarowanie odpadami od 1 lipca można zapłacić w kasie Urzędu Miasta Sanoka, Rynek 1 lub przelewem na konto Urzędu Miasta: Konto w PBS o/ Sanok nr 81 8642 1184 2018 0060 4703 0047

Na blankiecie przelewu należy wpisać:
Gmina Miasta Sanoka
Rynek 1
38-500 Sanok
tytułem: „Opłata za odpady komunalne”.

Przypominamy również zasady segregacji odpadów, zawarte w dołączonej ulotce, którą w wersji papierowej można otrzymać w Wydziale Gospodarki, Ochrony Środowiska i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Sanoka oraz w Zespole ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Sanoka, mieszczącym się w obiektach SPGK, bud. G.

UM Sanok

PORCELANOWY ZAKĄTEK Precyzyjne Wycinanie

Napisz komentarz:

Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.