REKLAMA

Konwent współpracy samorządowej Polska – Ukraina

SANOK / PODKARPACIE. Jak co roku sanockim zawodom motocyklowym towarzyszyły także inne wydarzenia. Poza posiedzeniami Narodowej Rady Ekologicznej, Polskiego Komitetu Olimpijskiego, IAKS, Sanok stał się miejscem spotkania Zarządu Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina. Odbył się on 26 stycznia w Urzędzie Miasta Sanoka.

Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina jest powstałą w roku 2011 organizacją pozarządową, która w swoich szeregach skupia 20 polskich samorządów. Jego głównym celem jest pomoc i wspieranie członków konwentu w rozwijaniu współpracy z ukraińskimi samorządami w duchu wzajemnej korzyści z uwzględnieniem możliwości wykorzystania wsparcia z Unii Europejskiej
Obrady zaowocowały przede wszystkim przyjęciem Deklaracji Sanockiej.

Dokument ten zakłada objęcie patronatem członków konwentu kontaktów gospodarczych pomiędzy współpracującymi ze sobą podmiotami w ramach stosunków bilateralnych pomiędzy Polską i Ukrainą. Członkowie Konwentu wraz z Burmistrzem Miasta Sanoka dr Wojciechem Blecharczykiem stoją na wspólnym stanowisku, co do ogromnego znaczenia współpracy Polski i Ukrainy na gruncie gospodarczym. Wyrażają jednocześnie nadzieję, że zarówno deklaracja, ale także inne działania podejmowane przez stronę polską i ukraińską przyczynią się do usprawnienia polsko-ukraińskich relacji gospodarczych.

Ponadto podczas posiedzenia zarządu odbyła się żywa dyskusja nad szansami powołania do życia Polsko-Ukraińskiej Współpracy Młodzieży, na wzór Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Wskazano na ogromne znaczenie inicjatywy dla kształtowania przyjaznych relacji pomiędzy państwem polskim, a jego najbliższym sąsiadem, w szczególności relacji dotyczących młodej części społeczeństwa.

Uczestnicy Konwentu otrzymali na pamiątkę maskotkę karpackiego rysia, podarowaną przez Fundację Karpacką. W obradach, oprócz członków Zarządu Konwentu, władz Miasta Sanoka, delegacji z Kamieńca Podolskiego, Drohobycza i Białogrodu nad Dniestrem, przedstawicieli instytucji, stowarzyszeń, wzięli udział m.in. ambasadorowie: Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej Markyjan Malskyj, Republiki Czeskiej w Rzeczypospolitej Polskiej Jan Sechter, Marszałek Województwa Podkarpackiego Mirosław Karapyta, Aleksander Baczyk – Konsul Honorowy Ukrainy w Przemyślu; Jerzy Krzanowski – Konsul Honorowy Ukrainy w Rzeszowie; Henryk Kołodziej – Konsul Honorowy Ukrainy w Szczecinie.

Miasto Sanok w najbliższym czasie przystąpi do Konwentu. - Jest to bardzo aktywna organizacja samorządowa skupiająca prężnie działające samorządy, pragnące realnie oddziaływać na współpracę polsko-ukraińską. Nasze partnerstwo z Drohobyczem, wieloletnie kontakty z Kamieńcem Podolskim i świeżo nawiązane kontakty z Białogrodem nad Dniestrem, a także bliskość granicy, to wszystko skłania nas do przeniesienia codziennej współpracy polsko-ukraińskiej na szerszy grunt – mówi dr Wojciech Blecharczyk, burmistrz Sanoka.

Konwent organizuje również różne akcje, realizuje projekty polsko-ukraińskie, z efektów których Sanok, jako członek tej organizacji, będzie również korzystał.

źródło: UM SANOK

30-01-2013


Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.