Ogłoszenie o naborze kandydatów do odbycia kursu KPP

26-04-2013

ZAGÓRZ / PODKARPACIE. Gmina Zagórz ogłasza nabór kandydatów do odbycia kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy  będącego elementem projektu Obywatelska Międzynarodowa Akademia Bezpieczeństwa Publicznego (OMABP) ”Zielone Bieszczady 2013” realizowanego w ramach programu rządowego „Razem bezpieczniej”.

Warunki uczestnictwa:

•   wiek – ukończone 18 lat,
•   członkostwo w organizacjach społecznych (OSP, GOPR, WOPR, PCK, kluby sportowe) lub czynna służba w formacjach typu: Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna, Służba Więzienna  itp.
•    działalność zawodowa  w szkolnictwie (nauczyciele)
•    preferowani będą kandydaci z terenu Miasta i Gminy Zagórz

Uczestnictwo w kursie jest nieodpłatne. Organizator nie refunduje kosztów wyżywienia ani dojazdów kursantów na miejsce szkolenia (siedzibaBieszczadzkiej Grupy GOPR w Sanoku). Zajęcia złożone z częściteoretycznej i praktycznej  rozpoczną się w połowie maja br. i zakończą się egzaminem państwowym dającym uprawnienia ratownika.

Zgłoszenia  zawierające: imię nazwisko, wiek, adres zamieszkania, krótką prezentację kandydata, kontakt telefoniczny i mailowy należy wysyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: jzuba@zagorz.pl do dnia 08.05.2013r. (włącznie).

Ilość wolnych miejsc – 15. Rekrutacji dokona komisja w składzie wyznaczonym przez Burmistrza Zagórza.

Szczegółowych informacji  drogą mailową udziela koordynator projektu – Jerzy Zuba (jzuba@zagorz.pl).

źródło: Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu

Napisz komentarz:

Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.