Oświadczenie burmistrza Sanoka Wojciecha Blecharczyka w sprawie artykułu w Tygodniku Sanockim

SANOK / PODKARPACIE. W związku z ukazaniem się w „Tygodniku Sanockim” artykułu pt. „Sanocki wątek wkroczenia agentów do Urzędu Marszałkowskiego” chcę jednoznacznie oświadczyć, że nadinterpretacja i wielowątkowość treści powyższego artykułu nijak mają się do współpracy Urzędu Miasta Sanoka z Zarządem Województwa Podkarpackiego, która przez cały okres bieżącej kadencji układa się dobrze.

„Tygodnik Sanocki” będący historycznie i formalnie, ale nie w rzeczywistości, gazetą samorządową, niesubwencjonowaną z budżetu miasta, stanowi zdecydowanie redakcyjną niezależność. Sam zaś tytuł artykułu wręcz sugeruje czytelnikowi wyciągnięcie błędnych wniosków.

Jako gospodarz miasta wielokrotnie zabiegałem o środki na przeniesienie oddziałów starego szpitala i nie zgadzałem się z polityką NFZ w sprawie tzw. „nadwykonań”, które w mojej ocenie negatywnie oddziaływały na rozwój sanockiego szpitalnictwa.

Połączenie tych wątków w artykule jest złe, niepotrzebne i podważa moje relacje z samym Marszałkiem dr Mirosławem Karapytą, jak i pozostałymi członkami zarządu. Nasza współpraca nie powinna być przedmiotem manipulacji prasowych.

Osobiście wysoko sobie cenię współpracę i pomoc ze strony Pana Marszałka dr Mirosława Karapyty i uważam, że Sanok oraz Ziemia Sanocka wielokrotnie doświadczały dowodów tej życzliwości w czasie, gdy pełnił wszystkie dotychczasowe funkcje publiczne.

W kontekście powyższego jednoznacznie stwierdzam, że treść artykułu odzwierciedla wyłącznie osobiste poglądy autora.

Burmistrz Miasta Sanoka
dr Wojciech Blecharczyk

|