Radni pokazali Zarządowi Powiatu Sanockiego żółtą kartkę, ale zagłosowali za absolutorium (FILM, ZDJĘCIA)

28-06-2013

POWIAT SANOK. 12 głosów za, 6 przeciw, 3 wstrzymujące się – taki jest wynik głosowania Rady Powiatu Sanockiego nad absolutorium za 2012 rok dla Zarządu Powiatu Sanockiego.

Radni powiatowi debatując nad absolutorium dla Zarządu Powiatu Sanockiego bazowali na sprawozdaniu z wykonaniu budżetu, sprawozdaniu finansowym Zarządu Powiatu, informacji o stanie mienia komunalnego, pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej.

„Ślizgnęło” się?
Kluby PO i PSL oceniły pracę zarządu bardzo dobrze.

Uważamy, że realizacja budżetu przebiegała w sposób prawidłowy – oceniła radna Agnieszka Haduch (PO), a radna Grażyna Borek (PSL) uznała, że już tyle wspaniałych słów padło na temat budżetu, że nie ma sensu ich powtarzać. Ocena radnej i członka Zarządu Powiatu Sanockiego ograniczyła się tylko do zdania:

Nie stwierdzono rozbieżności między uchwalonym planem budżetu, a jego realizacją.

Jednakże w przerwie zarządzonej po głosowaniu, Grażyna Borek stwierdziła „ślizgnęło” się, gdyż oprócz wymaganej większości tylko jeden radny zagłosował za absolutorium.

Radny Och apeluje o bardziej wyważoną politykę finansową

Dużo więcej do powiedzenia na temat wykonaniu budżetu miał Waldemar Och, członek Zarządu Powiatu Sanockiego.
Warto przyjrzeć się szczegółowo, w jaki sposób budżet został realizowany – zapowiedział na początku swojego wystąpienia.

Radny zwrócił uwagę na wzrost przychodów o 11 mln zł, ale przy równoczesnym znacznym wzroście wydatków o 21,7 mln zł. Spowodowało to wzrost zadłużenia powiatu w roku 2012 w stosunku do roku 2011 o 12 mln zł.

Nie wszystkie inwestycje drogowe musiały być zrealizowane – zaznaczył radny, zwracając uwagę na drogę Prusiek-Wysoczany, na którą powiat finalnie musiał wyłożyć 9,4 mln zł, zamiast zaplanowanego wkładu własnego w kwocie 2,9 mln zł.

Kredytowanie tej inwestycji wpłynęło na pogorszenie sytuacji finansowej powiatu – powiedział radny, mając na uwadze to, że włożone w tę inwestycję pieniądze mają być odzyskane.

Radny uznał także, że nie zawsze dobrze były lokowane pieniądze ze środków popowodziowych. np. na drogę Pisarowce-Nowotaniec.

Podczas swojej wypowiedzi odniósł się ponadto do dróg powiatowych w mieście, które według jego oceny są w najgorszym stanie.

Na koniec radny zaapelował o konieczność realizowania w bieżącym i przyszłym roku bardziej wyważonej polityki gospodarczej i finansowej i przesunięcia wydatków z dróg na ochronę zdrowia, a konkretnie na szpital.

Warto dodać, że w Towarzystwie Przyjaciół Sanoka podczas głosowania nie obowiązywała dyscyplina klubowa.

Jak głosowali radni?

Robert Pieszczoch, przewodniczący Rady Powiatu – za
Marian Czubek, wiceprzewodniczący Rady Powiatu – za
Wojciech Pajestka, wiceprzewodniczący Rady Powiatu – przeciw
Józef Baszak – wstrzymał się
Grażyna Borek, członek zarządu – za
Jan Chowaniec, członek zarządu – za
Jan Cyran – wstrzymał się
Paweł Czech – wstrzymał się
Adam Drozd – przeciw
Stanisław Fal – za
Marian Futyma – za
Agnieszka Haduch – za
Dariusz Jęczkowski – za
Roman Konieczny- przeciw
Wacław Krawczyk, wicestarosta – za
Tadeusz Nabywaniec – przeciw
Sebastian Niżnik – starosta – za
Waldemar Och, członek zarządu – za
Marek Szpara – za
Waldemar Szybiak – przeciw
Piotr Uruski – przeciw

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.