Regulamin „śmieciowy” przyjęty (FILM)

17-01-2013

SANOK / PODKARPACIE. W Sali Herbowej odbyła się XXXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta, podczas której radni przegłosowali zmiany w opłatach związanych z uchwałą „śmieciową”, podjęli decyzję w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchwalili regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Sanoka.

TREŚĆ REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY MIASTA SANOKA

Warto pamiętać, że został on uchwalony przez Radę Miasta, ale wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PORCELANOWY ZAKĄTEK

Napisz komentarz:

Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.