Dzisiaj nadzwyczajna sesja w mieście

03-07-2013

SANOK / PODKARPACIE. W środę (3 bm.) w sali herbowej Urzędu Miasta odbędzie się 44. nadzwyczajna sesja Rady Miasta Sanoka VI  kadencji. Początek o godz. 16:00. Publikujemy porządek obrad.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie  upoważnienia Burmistrza Miasta Sanoka do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w Sanoku i Medzilaborcach”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
5. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
6. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany Uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany Uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany Uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany Uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Sanoka do realizacji projektu w ramach Podziałania 7.1.1 Program Operacyjny  Kapitał Ludzki 2007-2013 tytuł projektu „Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Sanok”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla osób z rodzin doświadczających przemocy w rodzinie na lata 2013 – 2015, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla rodzin zwłaszcza z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, niepełnosprawnymi i osób samotnie wychowujących dzieci na lata 2013 -2015, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
12. Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.