Weź udział w projekcie! MAMY SZANSE

Mieszkańcy województwa podkarpackiego !
Uprzejmie informujemy, iż Bieszczadzkie Forum Europejskie w Lesku przystąpiło do realizacji projektu „MAMY SZANSE”, w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. W związku z tym ogłasza nabór uczestników do w/w projektu.

TERMIN NABORU: 24.04.2013r – 10.05.2013r.

Chętnych do udziału w projekcie zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi projektu, dostępnymi na stronie www.mamyszanse.pl lub odwiedzenia Biura Projektu w Lesku przy ul. Mickiewicza 17, 38 -600 Lesko, tel. 13 469 62 72. Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście w Biurze Projektu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 albo przesłać za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Biura Projektu (decyduje data wpływu). Złożenie dokumentacji będzie również możliwe za pomocą platformy.

Przystępujący do rekrutacji powinien być osobą:

 • bezrobotną zarejestrowaną w powiatowych urzędach pracy z województwa podkarpackiego,
 • zwolnioną z sektora bankowego z przyczyn pracodawcy,
 • pozostającą bez zatrudnienia w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
 • powyżej 18 roku życia,
 • mężczyzną do 64 roku życia,
 • kobietą do 60 roku życia,
 • nie prowadzącą przez ostatni rok działalności gospodarczej,
 • nie korzystającą równolegle z innych środków publicznych na założenie działalności gospodarczej, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz w ramach Działania 6.2,  na założenie działalności gospodarczej.

Oferujemy:

 • dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 40 000,00
 • wsparcie pomostowe podstawowe i przedłużone – 1500,00 (na miesiąc)
 • staże zawodowe
 • bezpłatne usługi szkoleniowe i doradcze
 • wsparcie psychologiczne indywidualne i grupowe

Zapraszamy do udziału!

|