Za nami I etap konkursu na opracowanie projektu budowy Wodnego Centrum w Sanoku

SANOK / PODKARPACIE. Dzisiaj, czyli 5 czerwca o godz. 11.00 minął czas na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. budowa Wodnego Centrum Rekreacji Sportu i Rehabilitacji w Sanoku.

Zwycięzca konkursu zostanie zaproszony do negocjacji w trybie z wolnej ręki na opracowanie projektu budowlanego.

Zarząd Spółki Park Wodny w Sanoku poinformował, że do konkursu zgłosiło się ok 27 biur architektonicznych nie tylko z Polski, ale i zagranicy. Jest to pierwszy etap procedury konkursowej.

Do 26 czerwca sąd konkursowy dokona weryfikacji poprawności złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zawiadomi wszystkich, którzy zakwalifikowali się do następnego etapu konkursu, którym będzie możliwość opracowanie koncepcji.

źródło: Urząd Miasta w Sanoku

foto: sxc.hu

DREWEX

Napisz komentarz:

Jeśli chcesz, aby przy Twoim komentarzu pojawił się avatar, zarejestruj swój adres e-mail w gravatar.com.
"UWAGA! Komentarze niezgodne z regulaminem serwisu nie będą publikowane. Zachęcamy do kulturalnego wyrażania opinii na temat artykułów oraz unikania personalnych ataków słownych."