Dziś mija 675 lat nadania przywileju lokacyjnego dla Sanoka

SANOK / PODKARPACIE. 20 stycznia 1339 roku, za czasów przynależności do Rusi Halickiej, Sanok otrzymał przywilej lokacyjny na prawie magdeburskim. Jest to najstarszy zachowany dokument lokacyjny miasta Sanoka. Dziś mija równo 675 lat od jego nadania.

Przywilej lokacyjny, wydany przez księcia halickiego Jerzego II, porządkował sprawy samorządowe, ustanawiał radę miejską oraz regulował decyzję rozplanowania ulic – mówi Andrzej Romaniak. – Jest to źródło historyczne, dzięki któremu wiemy, jakie grunty oraz dochody były wówczas własnością miasta. Mówi nam także o rozwijaniu się rzemiosła w mieście.

Dziś wiemy, że przywilej zagwarantował nam ciągłość samorządu, którego siedziba przeniosła się z Zamku na Rynek. Sanok wówczas stał się istotnym miejscem administracyjnym na terenie ziemi sanockiej. Obecnie dokument znajduje się w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie.

 


Fot. Mariusz Wideryński. Ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie

 

red.
foto: Patrycja Długosz

DREWEX

Napisz komentarz:

Jeśli chcesz, aby przy Twoim komentarzu pojawił się avatar, zarejestruj swój adres e-mail w gravatar.com.
"UWAGA! Komentarze niezgodne z regulaminem serwisu nie będą publikowane. Zachęcamy do kulturalnego wyrażania opinii na temat artykułów oraz unikania personalnych ataków słownych."