Młodzież, która chce zmieniać kraj. Uczniowie przygotowują się do Sejmu Dzieci i Młodzieży (ZDJĘCIA)

SANOK / PODKARPACIE. Tydzień w sanockich szkołach minął pod znakiem debat społecznych o aktywności młodzieży w życiu politycznym oraz o funduszach Unii Europejskiej, przygotowanych w ramach zadania rekrutacyjnego w związku z ubieganiem się o mandat poselski na XX Sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Dnia 2 kwietnia 2014 roku w II Liceum Ogólnokształcącym w Sanoku odbyła się debata, podczas której uczennice klasy 2a – Natalia Paszko oraz Aleksandra Półchłopek przeprowadziły dyskusję na temat: „Jak wykorzystać możliwości, które daje nam członkostwo w Unii Europejskiej?”. W debacie czynny udział brali zaproszeni goście, którzy żywo włączyli się do wymieniania swoich poglądów na temat tego zagadnienia. Obecni byli: Zastępca Burmistrza Sanoka – Ziemowit Borowczak, Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego – Zenon Stryjak, Kierownik Działu Pomocy Społecznej i Pracy Socjalnej MOPS – Leszek Faluszczak, Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta – Konrad Białas oraz dyrektor II LO – Marek Cycoń. Wśród zaproszonych znaleźli się również szkolni rówieśnicy oraz młodzież z sanockich gimnazjów nr 1, 2 i 4. Całe spotkanie odbyło się w przyjemnej atmosferze, wspólna dyskusja pozwoliła wyciągnąć wiele różnorodnych wniosków związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej.

W sanockim Gimnazjum nr 2 w poniedziałek 31 marca odbyła się debata uczniowska na temat „Młodzi aktywni? Co zrobić, żeby sanocka młodzież brała udział w wyborach i życiu społecznym?”. Debata była elementem projektu „XX Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży”,  organizowanego przez Kancelarię Sejmu RP, MEN i CEO.

W debacie uczestniczyli przedstawiciele wszystkich klas, a także zaproszeni goście: zastępca Burmistrza Sanoka – Marian Kurasz, Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury Sportu i Turystyki – Maciej Bluj, dyrektor szkoły – Robert Zoszak, nauczyciele: Marzena Brejta, Adam Wal, a także uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku oraz przedstawiciele Związku Strzeleckiego „Strzelec” i Koła Caritas.

Debata została przygotowana została przez uczniów: Aleksandrę Marczak z klasy 3a i Julię Charchalis z klasy 1a, pod opieką nauczyciela historii i wos Adama Wala. Celem debaty było wypracowanie pomysłów na to, co i jak możemy zrobić, żeby sanocka młodzież chętniej chodziła na wybory i angażowała się w życie społeczne. Temat ten jest ważny, ponieważ w Polsce frekwencja wyborcza w grupie 18-25 lat jest najniższa i należy do najniższych w Europie. To niepokojące dane, ponieważ to właśnie młodzież może wiele zmienić i to od jej aktywności wyborczej i społecznej będzie zależał przyszły kształt polskiego społeczeństwa – czy będzie ono bierne i nieaktywne, czy stanie się prawdziwym społeczeństwem obywatelskim.

Przygotowując się do debaty uczniowie w klasach rozmawiali na temat uczestnictwa w wyborach, powodów, którymi kierują się młodzi ludzie, rezygnując z prawa do glosowania, zastanawiali się również nad tym, jakie działania należy podjąć, aby poprawić frekwencję wyborczą. Wypracowane pomysły przedyskutowano w trakcie debaty. Uczniowie mieli możliwość przedstawienia swoich argumentów, wysłuchali również opinii zaproszonych gości, którzy położyli szczególny nacisk na odpowiedzialność za losy kraju i wagę głosu, którym dysponuje wyborca. Zachęcali młodzież do większego zainteresowania samorządnością, zapraszając uczniów na sesje rady miasta, spotkania z radnymi. Przedstawiciele organizacji społecznych podkreślali znaczenie angażowania się w życie społeczne poprzez różne formy aktywności, co oprócz satysfakcji i pożytecznego spędzenia czasu, jest ważnym elementem kształtowania właściwych postaw obywatelskich. Podsumowując debatę uczestnicy zaproponowali działania, które ich zdaniem mogłyby wpłynąć na poprawę frekwencji wyborczej, zwłaszcza wśród ludzi młodych.

 

materiał nadesłany

|