Odprawa roczna w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej

PODKARPACIE. 12 marca w przemyskiej komendzie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej odbyła się druga część odprawy rocznej. Pierwsze spotkanie miało miejsce w lutym, w placówce SG Stuposianach. Tematyką obu spotkań objęto zadania służbowe zrealizowane w 2013 roku, oraz omówiono plany i zamierzenia na rok bieżący (2014).

W odprawie, której przewodniczył płk SG Waldemar Skarbek – Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, wzięli udział Komendanci z granicznych placówek SG, naczelnicy Wydziałów i kierownicy, a także kapelani i przedstawiciele związków zawodowych.

Przed rozpoczęciem merytorycznej części spotkania, Komendant i kara kierownicza podziękowali odchodzącym ze służby komendantom dwóch granicznych placówek w Huwnikach i Sanoku – pułkownikom SG: Krzysztofowi Dyl i Andrzejowi Siwcowi - za wieloletnią służbę w SG. Jako pamiątkę obaj otrzymali replikę szabli oficerskiej oraz tabliczki pamiątkowe.

W pierwszej części odprawy dużo uwagi poświęcono zagadnieniom z zakresu nowej ustawy o cudzoziemcach, która ma wejść w życie tego roku w maju. Projekt zakłada m.in. ujednolicenie procedur ubiegania się o zezwolenie na pobyt i pracę dla cudzoziemców. Wprowadza też uprawnienia Straży Granicznej do prowadzenia postępowań dotyczących handlu ludźmi.

Oprócz tego omówiono zagadnienia z zakresu działalności pionów: logistycznych, kadrowych, kontrolnych, operacyjno-śledczego i granicznego.

W dalszej części, dużo uwagi poświęcono zagadnieniom związanym z ochroną granicy państwowej i kontrolą ruchu granicznego. W tej kwestii tematykę referowali Komendanci z placówek na granicy zewnętrznej.

W tematyce dotyczącej obecnej sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej zabrał głos Zastępca Komendanta oddziału płk SG Robert Rogoz, który wykazał, że aktualnie sytuacja na polsko-ukraińskiej granicy jest stabilna; odprawy odbywają się normalnie; skala uchodźców jest minimalna.

Następnie, uczestników odprawy podzielono na dwa bloki tematyczne dotyczące zagadnień logistycznych i granicznych i w takich składach prowadzono szczegółowe dyskusje.

BOSG

DREWEX 5 - 10 - 15 INWEST PROFIL

Napisz komentarz:

Jeśli chcesz, aby przy Twoim komentarzu pojawił się avatar, zarejestruj swój adres e-mail w gravatar.com.
"UWAGA! Komentarze niezgodne z regulaminem serwisu nie będą publikowane. Zachęcamy do kulturalnego wyrażania opinii na temat artykułów oraz unikania personalnych ataków słownych."