Redakcja

Redakcja:

– Izabela Janik
– Mateusz Pniewski
– Dariusz Popowicz
– Tomasz Sokołowski
– Tomasz Święch
– Witold Święch
– Adam Zoszak

Biuro ogłoszeń i reklamy:

– Monika Bochnak